“YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİM SERTİFİKASI” PROGRAMI

 

Programın Hedef Kitlesi

Yabancı dil olarak Türkçe öğreten öğretmenler (mesleki yeterliliklerine katkı sağlamak amacıyla),  yabancı dil olarak Türkçe öğretmeyi hedefleyen üniversite mezunları ya da üniversite son sınıf öğrencileri.

Programın İçeriği ve Amacı

Ankara Üniversitesi TÖMER’deki uygulamalar çerçevesinde Türkçenin yabancı dil olarak öğretimine yönelik kuramsal ve uygulamalı bilgileri vererek bu konuda yeterlilik kazandırmak.

Programın Uygulanışı

 • Teorik Dersler ve Atölye Çalışmaları
 • Programın ilk iki haftasında hafta içi  dört gün (Cuma hariç)  olmak üzere toplam sekiz  gün, öğleden sonra  3 saat olmak üzere toplam 24  saat teorik ders yapılır. Dersler öğleden sonra 14.00 – 16.50 saatleri arasındadır.
 • Teorik dersler TÖMER Kızılay Şubesinde yapılacaktır.

 

 • Ders İzleme ve Gözlem
 • Teorik derslere paralel olarak adaylar, aynı TÖMER şubesinde  “Ders izleme ve Gözlem”  yapacaktır.
 • Adaylar, A.Ü. TÖMER’de Türkçe öğrenen yabancı kursiyerlerden oluşan sınıflarda, İlk haftanın ikinci gününden (Salı günü) başlayarak hafta içi her gün 09.00-12.50 saatleri arası A.Ü. TÖMER öğretim elemanları tarafından anlatılan 4 saatlik dersleri izler. Ders izleme,  4 hafta süresince toplam 60 saattir. 

 

 • Örnek Ders Anlatımı
 • Her bir aday, 4. haftada, en az iki farklı kurda ( A1 veya A2/ B1 veya B2 / C1 veya C2 ) ikişer saat olmak üzere toplam 4 saat ders anlatır. Bu örnek ders A.Ü. TÖMER’in öğretim elemanlarından oluşan rehber öğretmenlerce değerlendirilir.
 • Ölçme-Değerlendirme ve Sertifikalandırma
 • Program başlamadan önce her bir aday için bir rehber öğretim elemanı belirlenir ve rehber öğretim elemanına rehberlik ve danışmanlık yapacağı adayla ilgili kişisel bilgilerin, değerlendirme ve takip formlarının yer aldığı bir dosya   Rehber öğretim elemanları, program boyunca rehberlik ve danışmanlığını  üstlendikleri  adayların,  derslere devam, verilen ödevleri yapma, ders anlatma düzlemlerindeki yeterlilikleriyle ilgili konulardaki tutumlarını   değerlendirip, değerlendirme formlarına işlerleyerek genel gözlem ve değerlendirmelerini de içeren bir raporlandırma yaptıktan sonra  dosyayı  ilgili şubenin Türkçe Birimine teslim ederler. Adayların başarı durumlarının değerlendirilmesinde bu raporlar da göz önünde bulundurulur.
 • 24 saat teorik ders, 60 saat ders izleme ve gözlem, 4 saatlik ders anlatımı olmak üzere toplam 88 saatlik program tamamlandıktan sonra 4. haftanın son gününde 4 saat ölçme ve değerlendirmeye ayrılır. Toplam 92 saatlik eğitim seminer programından 4 saatlik örnek ders anlatma ve 4 saatlik ölçme değerlendirme süreçleri ücrete tabi olmayıp ücretlendirme 84 saat üzerinden yapılacaktır.
 • Adaylar, Teorik ve uygulamaya yönelik derslerdeki konuları kapsayan ve toplam 25 sorudan oluşan çoktan seçmeli test sınavı ve alan bilgisini içeren ve iki  sorudan oluşan yazma sınavına girerler.  Test Sınavı toplam 50  puandır   ( Her soru 2 puan)  Klasik  ( yazma) sınavı 50 puandır ( Her soru 25 puan) . İki sınavın toplam puanı olan 100 puan üzerinden 60 puan alanlar başarılı sayılır.
 • Yukarıda belirtilen süreçleri başarıyla tamamlayan adaylara Ankara Üniversitesi TÖMER Müdürü imzalı “Yabancı Dil olarak Türkçe Öğretimi Sertifikası” Bu süreçte gerekli başarıyı elde edemeyen adaylara ise katılım belgesi verilir.

 

Akademik Takvim

Program aşağıdaki tabloda gösterilen  ayrıntılı ve açıklamalı, akademik takvim  çerçevesinde,  standart olarak  4 haftalık periyotlar halinde uygulanacaktır.

 

ÜCRET BAŞVURU VE KAYIT SÜRECİ

Programın Ücreti:                        2.016TL.

Paranın Yatırılacağı Hesap Bilgileri:

İban Numarası:  TR43-0001-0007-9907-0640-9850 63

Hesap Numarası: 799 – 7064098-5063

Şube: Ziraat Bankası Beşevler Şubesi

Başvuru Tarihleri:                        13 Ocak 2020 – 31 Ocak 2020

Kontenjan:                                Minimum 10 kişi, maksimum 25 kişi

Önemli Not:                                13 Ocak 2020 – 24 Ocak 2020 tarihleri arasında ön kayıt yaptıran adayların, başvurularının tamamlanabilmesi için kayıt formlarını ve banka dekontlarını en geç 31 Ocak 2020 tarihine kadar esoylu@ankara.edu.tr/ saglams@ankara.edu.tr    adreslerine göndermesi  veya  adayların banka dekontlarıyla birlikte en geç 31 Ocak 2020  Cuma günü mesai bitimine kadar Ankara Üniversitesi Kızılay Şubesi  öğrenci işlerine bizzat kayıt yaptırmaları  gerekmektedir.

Başvuru Formu için tıklayınız

 

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TÖMER

“YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ SERTİFİKA” PROGRAMI 2020 YILI AÇIKLAMALI AKADEMİK TAKVİMİ

 

DERS GÜNLERİ VE SAATİ HAFTALIK

TOPLAM DERS SAATİ

TOPLAM KURS SÜRESİ VE DERS SAATİ 2019 YILI AKADEMİK TAKVİMİ
 

Teorik dersler, programın başlangıcını takip eden ilk iki hafta boyunca, hafta içi dört gün (Cuma hariç)    öğleden sonra 14.00-16.50 saatleri arasında,  günde 3 saat olacaktır. 

 

Ders izleme ve gözlem, programın başlangıcından itibaren hafta içi dört gün (Pazartesi hariç)   sabah saat 09.00-13.00 saatleri arası, günde 4 saat olacaktır.

 

Programın son haftası, her aday 4 saat örnek ders anlatacaktır.

 

4. haftanın son günü  (Cuma günü)  4 saat ölçme ve değerlendirme          (test ve klasik sınav).

  

TÖMER’de bir ders saati 50 dakikadır.

 

 

İlk hafta ve ikinci hafta, hafta içi dört gün toplam 24 saat teorik ders

 

İlk haftadan başlayarak

 

İlk haftadan başlayarak hafta içi dört gün dört saat, toplam 60 saat ders izleme ve gözlem

 

4. haftadan başlayarak iki ayrı kurda ikişer saat  (toplam 4 saat)ders anlatma

 

 

Dördüncü hafta, son 4 saat ölçme değerlendirme

 

4 hafta, 84 saat

(4 saat örnek ders anlatma ve 4 saat ölçme değerlendirme süresi ücrete dâhil değildir.)

BAŞLANGIÇ BİTİŞ
 

03 Şubat 2020

 

28 Şubat 2020

 

01 Haziran 2020

 

26 Haziran 2020

 

04 Ağustos 2020

 

 

31 Ağustos 2020

 

30 Eylül 2020

 

 

27 Ekim 2020

 

 

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TÖMER

“YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ SERTİFİKASI”  PROGRAMI ( ÖYP ÖZEL )

1. DERS
KONU BAŞLIĞI 1.YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ İÇİN GEREKLİ GENEL ALAN  BİLGİLERİ
ALT KONU BAŞLIKLARI 1.1.Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde İhtiyaç Duyulan  Teorik  ve Uygulamaya Yönelik Temel Alan Bilgileri

1.2   Anadili Öğretimi Yabancı Dil Öğretimi Benzerlikler ve Farklılıklar

SÜRE       3   saat
ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Soru- cevap yöntemi,  beyin fırtınası, sunumlar şeklinde yansıtarak bilgi aktarma
KONU BAŞLIKLARI ETKİNLİKLER   AMAÇ SÜRE
1.1.            Yabancı Dil Olarak Türkçe

Öğretiminde İhtiyaç Duyulan

Teorik ve Uygulamaya Yönelik

Temel Alan Bilgileri

 

– Dili ve Dilin biçimsel, anlamsal, kullanımsal özelliklerini inceleyen tüm alanlar

– Dilbilim

– Öğretmenlik Bilgileri

– Başlıklarını sunum şeklinde yansıtarak daha sonra  herbiriyle ilgili ayrıntılı bilgilerin verileceği konularla ilgili tanımlayıcı, kısa   ön bilgiler verme.

Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi yapabilmek için  teorik ve uygulamaya yönelik hangi alanlardan ne tür bilgilere   sahip olunması gerektiğiyle ilgili farkındalık kazandırmak 100 dk.

.

1.2.            Anadili Öğretimi Yabancı Dil

Öğretimi Benzerlikler Farklılıklar

 

– Anadili

– İkinci Dil

– Yabancı Dil

– Edinme – Öğrenme

¾    Başlıklarını sunum şeklinde yansıtarak tanımlayıcı, kısa bilgiler verdikten sonra aynı şekilde  anadili öğretimi yabancı dil öğretimi  arasındaki benzerlikler ve farklılıklar hakkında

bilgi aktarma

Anadili öğretimi ile  yabancı dil

öğretimi arasındaki   benzerlikler ve farklılıklar  hakkında farkındalık kazandırmak

 50 dk.
2. DERS
KONU BAŞLIĞI 2.        TÜRKÇENİN DÜNYA DİLLERİ ARASINDAKİ YERİ  ve   YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ    ÇERÇEVESİNDE TÜRKÇENİN GENELYAPISAL ÖZELLİKLERİ
ALT KONU BAŞLIKLARI 2.1.  Dillerin Sınıflandırılması Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri

2.2. Türkçenin Biçimbilimsel Özellikleri

2.3. Türkçenin Anlamsal Özellikleri

2.4. Türkçenin Sesbilimsel Özellikleri

2.5. Türkçenin Bürünsel Özellikleri

SÜRE       3 saat
ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Soru- cevap yöntemi,  beyin fırtınası, sunumlar şeklinde yansıtarak bilgi aktarma,
 
KONU BAŞLIKLARI ETKİNLİKLER   AMAÇ SÜRE
 2.1. Türkçenin  Dünya

Dilleri Arasındaki Yeri

 

 

 

 

¾    Hedef kitlenin konuyla ilgili hazır bulunuşluk düzeylerini belirlemek için konuyla ilgili sorular yöneltme

– Biçimbilimsel Açıdan  Diller

 

– Kökene Göre  Diller

Konularında  anahatlarıyla örneklerle bilgilendirici  kısa açıklamaları ve Türkçenin bu sınıflamadaki yeri hakkında  bilgileri  içeren  sunum gerçeklektirme

 Türkçenin yapısal açıdan dünya dilleri arasındaki yeri,  yapısal temel  özellikleri ve bu özellikler açısından yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde üzerinde durulması noktalar hakkında farkındalık  kazandırmak

 

 50 dk.    
  2.2. Türkçenin Biçimbilimsel

Özellikleri

¾    Hedef kitlenin konuyla ilgili hazır bulunuşluk düzeylerini belirlemek için konuyla ilgili sorular yöneltme

– Türkçenin  temel biçimbilimsel özellikleri

-Türetimsel Biçimbilim

– Çekimsel Biçimbilim

– Ek

-Yapım Ekleri

– Çekim ekleri

– Eylem çekim ekleri

 

– Ad çekim ekleri

– Eklerin dizilişi

-Sözcük türleri

 

– Tümcede  sözcüklerin dizilişi

– özne- tümleç- yüklem

¾    Konularında  anahatlarıyla örneklerle bilgilendirici  kısa açıklamaları içeren  sunum gerçeklektirme

Biçimsel açıdan dillerin ne gibi farklılıklar taşıdığı  ve Türkçenin biçimbilimsel özellikleri ve bu özellikler açısından yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde üzerinde durulması gereken  noktalar hakkında farkındalık kazandırmak
 2.3. Türkçenin Anlamsal

Özellikleri

¾    Türkçenin temel anlamsal özellikleri

– Sözcükte anlam

– Cümlede  anlam

Konularında anahatlarıyla örneklerle bilgilendirici  kısa açıklamaları içeren  sunum gerçeklektirme

 

Türkçenin anlamsal özellikleri  ve bu özellikler

açısından yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde  üzerinde durulması noktalar hakkında farkındalık kazandırmak

 50 dk.
2.4. Türkçenin Sesbilimsel Özellikleri     – Türkçenin temel sesbilimsel özellikleri

– Sesbirimler

–   Ses Değişimleri

-Ünlü Uyumu

 

– Ünsüz benzeşmesi

¾    Konularını   anahatlarıyla hatırlattıktan sonra Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde bu düzlemlemlerde  bilinmesi ve dikkat edilmesi gereken noktalar   hakkında örnekler ve bilgilendirici  kısa açıklamaları içeren  sunum gerçeklektirme

Türkçenin sesbilimsel özellikleri ve bu özellikler

açısından yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde  üzerinde durulması noktalar hakkında farkındalık kazandırmak

50 dk.
2.5.  Türkçenin Bürünsel Özellikleri -Türkçenin temel bürünsel  özellikleri

-Ezgi

-Kavşak ve duraklar

Konularını   anahatlarıyla hatırlattıktan sonra Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde bu düzlemlemlerde  bilinmesi ve dikkat edilmesi gereken noktalar   hakkında örnekler ve bilgilendirici  kısa açıklamaları içeren  sunum gerçeklektirme

Türkçenin  bürünsel özellikleri ve bu özellikler

açısından yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde

üzerinde durulması noktalar hakkında farkındalık kazandırmak

3. DERS
KONU BAŞLIĞI 3.YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ ÇERÇEVESİNDE DİLBİLGİSİ ÖĞRETİMİ
ALT KONU BAŞLIKLARI  3.1. Dilbilgisi Yapılarının ( Biçimbirimlerin)  Öğretim Sıralaması

3.2. Dilbilgisi Yapılarının  (Biçimbirimlerin) Öğretim Yöntemi

SÜRE       3  saat
ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Soru- cevap yöntemi,  beyin fırtınası, sunumlar şeklinde yansıtarak bilgi aktarma, atölye çalışmaları yapma
 
KONU BAŞLIKLARI ETKİNLİKLER   AMAÇ SÜRE
3.1.Dilbilgisi Yapılarının

(biçimbirimlerin)  Öğretim

Sıralaması

– Sıralama Ölçütleri

– Sözlü Dil / Yazılı Dil

– Sıklık Çalışmaları

– Yeni Hitit’ten sıralama örnekleri

– Farklı  dil öğretim setlerinden sıralama  örnekleri

¾    Konularında  anahatlarıyla örneklerle bilgilendirici  kısa açıklamaları   içeren  sunum gerçeklektirme

 

 

Türkçe dilbilgisi yapılarının (biçimbirimlerin)  öğretiminde, dilbilgisi yapılarının sıralama ölçütleri hakkında farkındalık  kazandırmak

 

50

 

 

 

 

 

 

3.2. Dilbilgisi Yapılarının

(Biçimbirimlerin) Öğretim

Yöntemi

 

– Üç boyutlu Dilbilgisi Şeması

– Yapının Bir Bağlam İçerisinde  Sunulması

– Bağlamın bileşenleri

¾    Konularında  anahatlarıyla örneklerle bilgilendirici  kısa açıklamaları   içeren  sunum gerçeklektirme

¾    Hedef kitleye verilen örneklerden hareketle, bir dilbilgisel yapısının öğretimiyle  ilgili atölye çalışması yaptırma

Dilbilgisi yapılarının öğretiminde  “biçim- anlam-kullanım”   bileşenlerinin   önemi ve fonksiyonları  hakkında farkındalık kazandırma
3.3.Dilbilgisi Öğretimi İçin Ders Materyali Hazırlama Yöntemi ve Aşamaları – Ders materyali hazırlama aşamaları

– Hedefin belirlenmesi

– Varsayımların belirlenmesi

– Materyal Hazırlama Süreci

– Yapıyı sunmak için teknik seçme

– Dilsel becerilere yönelik etkinlikler hazırlama

– Mekanik alıştırmalar hazırlama

– Öğrencinin yapıyı kullanmasını sağlayacak bir

teknik seçme

Konularında  anahatlarıyla örneklerle bilgilendirici  kısa açıklamaları   içeren  sunum gerçeklektirme

¾    Hedef kitleye, yapılan açıklamalar ve  verilen örneklerden hareketle, bir dilbilgisel yapının verilmesinde kullanılacak ders materyallerinin hazırlanmasıyla   ilgili atölye çalışması yaptırma

 

Dilbilgisi yapılarının öğretimine yönelik ders materyali hazırlama yöntemi ve aşamaları konusunda farkındalık kazandırma. 100
4. DERS
KONU BAŞLIĞI 4. SÖZVARLIĞI
ALT KONU BAŞLIKLARI  4.1. Sözvarlığı Tanımı ve  Sözvarlığı Öğeleri  Arasındaki İlişki

4.2. Sözvarlığının Öğretimi

SÜRE       3  saat
ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Soru- cevap yöntemi,  beyin fırtınası, sunumlar şeklinde yansıtarak bilgi aktarma, atölye çalışmaları yapma
 
KONU BAŞLIKLARI ETKİNLİKLER   AMAÇ SÜRE
4.1. Sözvarlığı Tanımı ve Sözvarlığı

Öğeleri Arasındaki İlişki

¾    Sözvarlığını tanımlama

¾     Sözvarlığı Öğeleri Arasındaki İlişki

Konularında  anahatlarıyla örneklerle bilgilendirici  kısa açıklamaları   içeren  sunum gerçeklektirme

“Sözvarlığı”nın tanımlanması, sözvarlığı öğeleri arasındaki ilişki ve sözvarlığının öğretimi konusunda farkındalık kazandırma 50 dk.

 

4.2. Sözvarlığının Öğretimi ¾    Temel sözvarlığı

–           Sözlü ve yazılı dilde sıklık çalışmaları

¾    Sözcük öğretim teknikleri

– Bağlam dışı teknikler

-Yarı bağlamsal teknikler

-Tam bağlamsal teknikler

Konularında  anahatlarıyla örneklerle bilgilendirici  kısa açıklamaları   içeren  sunum gerçeklektirme

¾    Hedef kitleye, yapılan açıklamalar ve  verilen örneklerden hareketle, sözcük öğretiminde kullanılacak tekniklerle ilgili  bir atölye çalışması yaptırma

  100 dk.
5. DERS
KONU BAŞLIĞI 5. SÖZDİZİMİ
ALT KONU BAŞLIKLARI 5.1. Öbek Yapılar ( Sözcük Grupları )

5.2. Cümle

        3  saat
ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Soru- cevap yöntemi,  beyin fırtınası, sunumlar şeklinde yansıtarak bilgi aktarma, atölye çalışmaları yapma
 
KONU BAŞLIKLARI ETKİNLİKLER   AMAÇ SÜRE
5.1. Öbek Yapılar (Sözcük Grupları)

 

¾    Öbek Yapılar ( Sözcük Grupları )

-Yönetim ve bağlama Kuramı

– Sözcük Öbeği ( Sözcük Grubu )

– Ad Öbekleri

– Ad Tamlaması

– Eylem Öbekleri

-Belirteç (Zarf ) Öbekleri

– İlgeç ( Edat) Öbekleri

Konularında  anahatlarıyla örneklerle bilgilendirici  kısa açıklamaları   içeren  sunum gerçeklektirme

Hedef kitleye, yapılan açıklamalar ve  verilen örneklerden hareketle, öbek yapıların öğretiminde kullanılacak tekniklerle ilgili  bir atölye çalışması yaptırma

 Öbek Yapıların yapısal ve anlamsal açılardan  tanımlanması, ve Öbek Yapıların öğretimi konusunda farkındalık kazandırma 50 dk.

 

5.2. Cümle – Cümle

– Cümlenin Öğeleri ve  Öğelerin Dizilişi

– Adlaştırma

– Ad Yancümleleri

– Sıfat Yancümleleri

– Ortaçlar

– Belirteç Yancümleleri

– Ulaçlar

Konularında  anahatlarıyla örneklerle bilgilendirici  kısa açıklamaları   içeren  sunum gerçeklektirme

Hedef kitleye, yapılan açıklamalar ve  verilen örneklerden hareketle, cümle kuruluşunun  öğretiminde kullanılacak tekniklerle ilgili  bir atölye çalışması yaptırma

 

Biçimsel ve bağlamsal açıdan cümlenin tanımlanması, cümle   öğretiminde kullanılacak tekniklerle ilgili  farkındalık kazandırma 100 dk.
6. DERS
KONU BAŞLIĞI 6. YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE  ÖĞRETMENLİK  BİLGİLERİ
ALT KONU BAŞLIKLARI       6.1. Sınıf  Yönetimi

6.2. Yabancı  Dil Öğretim Düzlemleri

6.3.Yabancı Dil Öğretim Yöntemleri

 SÜRE       3  saat
ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Soru- cevap yöntemi,  beyin fırtınası, sunumlar şeklinde yansıtarak bilgi aktarma
KONU BAŞLIKLARI ETKİNLİKLER   AMAÇ SÜRE
6.1. Sınıf  Yönetimi

 

¾    Sınıf Yönetimi Modelleri

– Sınıf Yönetiminde Etkinlik

– Donanım ve yeterlikler

Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde etkin sınıf yönetimi  konusunda farkındalık kazandırma 50 dk.
6.2. Yabancı Dil Öğretim Düzlemleri

 

¾    Dil Öğretiminin Temel Bileşenleri

(Neleri Öğreteceğiz?)

– İletişimsel Edinç Bileşenleri

Dil öğretiminin hangi düzlemlerde yapıldığı ve dil öğretiminin temel bileşenlerinin neler olduğu hakkında farkındalık yaratma 50 dk.
6.3. Yabancı Dil Öğretim Yöntemleri ¾    Yabancı Dil Öğretimi Yöntem Teknikleri

(Nasıl Öğreteceğiz?)

– “ Yaklaşım / Yöntem / Teknik” Tanımları

– Yabancı Dil Öğretim Yöntemleri

Konularında  anahatlarıyla örneklerle bilgilendirici  kısa açıklamaları   içeren  sunum gerçeklektirme

 

  Yabancı dil öğretim yöntemleri ve Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde kullanılan yöntemler  hakkında farkındalık kazandırma 50 dk.
7. DERS
KONU BAŞLIĞI 7.  ADP ve YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE DİL DÜZEYLERİ ve DÜZEYLERE  GÖRE DİLSEL  BECERİLERİ  GELİŞTİRMEYE YÖNELİK ETKİNLİKLER
ALT KONU BAŞLIKLARI 7.1. Avrupa Dil  Portfolyosu ve  ADP’da Dil Düzeyleri

7.2. Okuma  Becerisini Geliştirmeye Yönelik Etkinlikler

7.3. Dinleme  Becerisini Geliştirmeye Yönelik Etkinlikler

7.4. Konuşma Becerisini Geliştirmeye Yönelik Etkinlikler

7.5. Yazma Becerisini Geliştirmeye Yönelik Etkinlikler

 SÜRE       3 saat
ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Soru- cevap yöntemi,  beyin fırtınası, sunumlar şeklinde yansıtarak bilgi aktarma, atölye çalışması yapma
KONU BAŞLIKLARI ETKİNLİKLER   AMAÇ SÜRE
7.1. Avrupa Dil  Portfolyosu ve

ADP’da Dil Düzeyleri

 

 

¾    Avrupa Dil Portfolyosu /  ADP

– İçerik ve Amaç

– Dil  Düzeylerinin  Adlandırılması

– Dilsel Beceri Düzlemleri ve Düzeylere Göre

Dilsel Beceri Ölçütleri

Konularında  anahatlarıyla örneklerle bilgilendirici  kısa açıklamaları   içeren  sunum gerçeklektirme

Avrupa Dil Portfolyosu’nun içeriği amacıyla ilgili hatırlatmalar yapmak ve ADP’ndan hareketle dilsel beceri düzlemleri ve düzeyleri hakkında farkındalık yaratmak 50 dk.
7.2. Okuma Becerisini Geliştirmeye

Yönelik Etkinlikler

 

¾    Hedef kitlenin konuyla ilgili hazır bulunuşluk düzeylerini belirlemek için konuyla ilgili sorular yöneltme

¾    Okuma Becerisi

– Okuma Becerisi Tanımı ve Çerçevesi

-Algısal Süreç

– Okuma Becerisinin   Alt Becerileri

– Okuma Becerisine Yönelik  Etkinlik Basamakları

Konularında  anahatlarıyla örneklerle bilgilendirici  kısa

açıklamaları   içeren  sunum gerçeklektirme.

¾    Bu bilgiler ışığında düzeylere göre okuma becerisini geliştirmeye yönelik etkinlik örnekleri hazırlama

Okuma becerisinin tanımı ve çerçevesiyle ilgili bilgi aktarma. Okuma becerisini geliştirmeye yönelik etkinlik hazırlama ve uygulamada göz önünde bulundurulması gereken ölçütler konusunda farkındalık ve yeterlik kazandırma 50 dk.

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3.Dinleme  Becerisini

Geliştirmeye Yönelik Etkinlikler

 

 

¾    Dinleme Becerisi

– Dinleme Becerisi Tanımı ve Çerçevesi

– Algısal Süreç

– Dinleme Becerisinin    Alt Becerileri

– Dinleme Becerisine Yönelik  Etkinlik Basamakları

– Dinleme Etkinliğini Uygulama Aşamaları

Konularında  anahatlarıyla örneklerle bilgilendirici  kısa açıklamaları   içeren  sunum gerçeklektirme.

¾    Bu bilgiler ışığında düzeylere göre  dinleme becerisini geliştirmeye yönelik etkinlik örnekleri hazırlama

Dinleme becerisinin tanımı ve çerçevesiyle ilgili bilgi aktarma. Dinleme becerisini geliştirmeye yönelik etkinlik hazırlama ve uygulamada   göz önünde bulundurulması gereken ölçütler konusunda farkındalık  ve  yeterlik kazandırma
7.4. Konuşma  Becerisin Geliştirmeye

Yönelik Etkinlikler

– Konuşma Becerisi

– Konuşma Becerisi Tanımı ve Çerçevesi

– Kullanımsal Süreç

–  Konuşma Becerisinin Gelişmesinde Bilişsel

Süreçler

– İnsan Etkileşimine Göre Konuşma Türleri ve  Becerileri

– Konuşma Becerisinin  Alt Becerileri

Konularında  anahatlarıyla örneklerle bilgilendirici  kısa

açıklamaları   içeren  sunum gerçeklektirme

¾    Bu bilgiler ışığında düzeylere göre  konuşma becerisini geliştirmeye yönelik etkinlik örnekleri hazırlama

Konuşma becerisinin tanımı ve çerçevesiyle ilgili bilgi aktarma. Konuşma  becerisini geliştirmeye yönelik etkinlik hazırlama ve uygulamada   göz önünde bulundurulması gereken ölçütler konusunda farkındalık  ve  yeterlik kazandırma

 

 

50 dk.
7.5. Yazma Becerisini Geliştirmeye

Yönelik Etkinlikler

 – Yazma Becerisi

– Yazma Becerisi Tanımı ve Çerçevesi

– Kullanımsal Süreç

– Yazma Etkinlik  Biçimleri

– Yazma Becerisinin  Alt  Becerileri

Konularında  anahatlarıyla örneklerle bilgilendirici  kısa açıklamaları   içeren  sunum gerçeklektirme

Bu bilgiler ışığında düzeylere göre  konuşma becerisin geliştirmeye yönelik etkinlik örnekleri hazırlama

Yazma becerisinin tanımı ve çerçevesiyle ilgili bilgi aktarma. Yazma becerisini geliştirmeye yönelik etkinlik hazırlama ve uygulamada   göz önünde bulundurulması gereken ölçütler konusunda farkındalık  ve  yeterlik kazandırma
8. DERS
KONU BAŞLIĞI  8. YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE  ÖLÇME DEĞERLENDİRME
ALT KONU BAŞLIKLARI 8.1. Ölçme Değerlendirme Türleri

8.2. Sınav Hazırlama ve Değerlendirme Ölçütleri

 SÜRE       3 saat
ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Soru- cevap yöntemi,  beyin fırtınası, sunumlar şeklinde yansıtarak bilgi aktarma, atölye çalışmaları yapma
 
KONU BAŞLIKLARI ETKİNLİKLER   AMAÇ SÜRE
8.1.Ölçme Değerlendirme Türleri

 

 

¾    Yabancı Dil Öğretiminde Ölçme Değerlendirme

Türleri

– Gözlem

– Kendini Değerlendirme

– Dil Gelişim Dosyadı ( Portfolyo)

– Yazılı ve Sözlü Sınavlar

-Yeterlilik Sınavları

– Düzey belirleme sınavları

– Kur atlama sınavları

– Sertifika Sınavları

Yabancı dil öğretiminde ölçme ve değerlendirme yöntemleri ve türleri hakkında farkındalık kazandırma.  Ölçme ve değerlendirmede göz önünde bulundurulması gereken ölçütler konusunda bilgi aktarma 100 dk.

 

8.2.Sınav Hazırlama ve

Değerlendirme Ölçütleri

          – Sınav Hazırlama Düzlemleri ve  Ölçütleri

– Dört temel dil becerisine yönelik sınavlar

– okuma / dinleme/ konuşma / yazma

– Düzeye uygun beceri temelli sınav hazırlama

– Sınav Değerlendirme Ölçütleri

Konularında  anahatlarıyla örneklerle bilgilendirici  kısa açıklamaları   içeren  sunum gerçeklektirme

¾    Hedef kitleye, yapılan açıklamalar ve  verilen örneklerden hareketle, Türkçenin yabancı dil olarak  öğretiminde yapılacak ölçme ve değerlendirme tekniklerile ilgili  bir atölye çalışması yaptırma

50 dk.