Neden Türkçe?

Kökeni tarihin en eski dönemlerine kadar uzanan Türkçe bugün geniş bir coğrafyada 200 milyonu aşkın kişinin konuştuğu, söz varlığı ve anlatım gücü bakımından oldukça zengin bir dünya dilidir.

Tarihsel akış içerisinde birçok dille etkileşim içerisine girmiş olan Türk dilinin bir kolu olan Türkiye Türkçesini öğrenen bir kişi, hem bu dille oluşmuş zengin bir kültürün içerisine girmiş olacak hem de geniş bir coğrafyada kullanılan Türk dilinin diğer kollarını anlamanın anahtarını elde etmiş olacaktır.

Ankara Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi TÖMER’in kuruluş amacı; yurt içinde Türkçeyi yabancı dil olarak, yurtdışında ise Türklere Türkçeyi anadili olarak öğretmek, Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıtmaktır. Türkçenin yabancı dil ve anadili olarak öğretimi konusunda izlenceler hazırlayıp yöntemler geliştirmek, yurt içindeki ve yurt dışındaki çeşitli kurum ve kuruluşlarla iş birliğine dayalı bilimsel çalışmalar yapmak da TÖMER’in amaçları arasındadır.

Türkçenin yabancı dil olarak öğretimini bilimsel bir yaklaşımla ele alan TÖMER Türkçe Birimi; alanında uzman, bir kısmı yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamlamış, yabancı dil öğretim teknikleri konusunda deneyimli ve dinamik bir kadroya sahiptir. Görsel ve işitsel her türlü ders gereçleriyle donatılan genellikle ‘‘U’’ şeklindeki masa sistemiyle 5-16 kişilik sınıflarda ders yapılmaktadır. Türkçe kursları, 80 saatlik yoğun kurslar, bir aylık ve 96 saatlik normal kurslar, iki aylık dönemler halinde düzenlenmekte, bu kurslarda Temel Türkçe II kursunu tamamlayan öğrenciler A1, Temel Türkçe IV kursunu tamamlayan öğrenciler A2, Orta Türkçe IV kursunu tamamlayan öğrenciler B1, Yüksek Türkçe II kursunu tamamlayan öğrenciler B2 sertifikası; Yüksek Türkçe IV kursunu tamamlayan öğrenciler ise Ankara Üniversitesi Rektörlüğü onaylı diploma (C1 sertifikası) almaya hak kazanırlar. Herhangi bir ADP (Avrupa Dil Portfolyosu) sertifika düzeyine denk düşmeyen, Temel Türkçe I, Temel Türkçe III, Orta Türkçe I, Orta Türkçe III, Yüksek Türkçe I ve Yüksek Türkçe III kurlarında öğrenciler bir üst kura okutmanın kur boyunca oluşturacağı performans değerlendirme ölçütlerine göre geçebilmektedir. Okutmanın bir üst kura devam etmesini uygun bulmadığı öğrenciler talep ettikleri takdirde kur atlama sınavına girebilir ve başarılı olmaları durumunda bir üst kura devam edebilirler.

Genel Amaçlı Kurslar

Türkçe kursları 4 Temel, 4 Orta ve 4 Yüksek olmak üzere toplam 12 kurdan oluşmaktadır. Öğrencilerimiz, her kurun sonunda dört temel dil becerisi (dinleme-anlama, okuma-anlama, konuşma, yazılı anlatım) ve bu becerileri destekleyen yan becerileri (dilbilgisi ) kapsayan kur atlama sınavıyla değerlendirilirler. Derslerde Yeni HİTİT Türkçe Öğretim Seti 1-2-3 ve bunlara ait çalışma kitapları, CD ‘ler , dilbilgisi dizini olarak kitapları izleyen video kasetleri, Türkçe öğretim elemanlarınca hazırlanan destekleyici ek materyaller kullanılmaktadır.

Kurs Sonu Değerlendirme Sınavları

Sertifika düzeyine denk düşen yoğun kurlarda 80, normal kurlarda 96 saatlik dersin sonunda hedeflere ulaşma düzeyinin ölçülmesi amacıyla dört temel dil becerisine yönelik kur atlama sınavları yapılmaktadır. Sınavlarda uygulanan not sistemi aşağıdadır. Bir beceriden başarısız öğrenci bütünleme sınavına girebilirken, birden çok beceriden başarısız olan öğrenci kur tekrarı yapmaktadır. Buraya kadar verilen bilgiler ana hatlarıyla özetlenerek aşağıda tablolaştırılmıştır.

TÖMER KUR SİSTEMİNE GÖRE ADP DENKLİĞİNİ SINAV BELGE ve DERS KİTAPLARINI GÖSTERİR ÇİZELGE

KURLAR ORTAK AVRUPA METNİ SINAV SERTİFİKA/DİPLOMA KİTAP
Temel 1 A1 Yok Yok Yeni Hitit 1 – 1.2.3. Ünite
Temel 2 A1 Var Temel Sertifika Yeni Hitit 1 – 4.5.6. Ünite
Temel 3 A2 Yok Yok Yeni Hitit 1 – 7.8.9. Ünite
Temel 4 A2 Var Temel Sertifika Yeni Hitit 1 – 10.11.12.Ünite
Orta 1 B1 Yok Yok Yeni Hitit 2 – 1.2.3. Ünite
Orta 2 B1 Yok Yok Yeni Hitit 2 – 4.5.6. Ünite
Orta 3 B1 Yok Yok Yeni Hitit 2 – 7.8.9. Ünite
Orta 4 B1 Var Orta Sertifika Yeni Hitit 2 – 10.11.12. Ünite
Yüksek 1 B2 Yok Yok Yeni Hitit 3 – 1.2.3. Ünite
Yüksek 2 B2 Var Yüksek Sertifika Yeni Hitit 3 – 4.5.6. Ünite
Yüksek 3 C1 Yok Yok Yeni Hitit 3 – 7.8.9. Ünite
Yüksek 4 C1 Var Diploma Yeni Hitit 3 – 10.11.12. Ünite

Sınav yapılmayan kurlarda öğrenciler bir üst kura okutmanın kur boyunca oluşturacağı performans değerlendirme ölçütlerine göre geçebilmektedir. Okutman, bu değerlendirmeyi öğrencilerin derse katılımlarına, verilen ödevleri yapıp yapmamalarına, yapılan küçük sınavlardaki başarılarına, öğrencilerin öğrenme isteklerine ve öğrenme hızlarına göre yapmaktadır. Okutmanın bir üst kura devam etmesini uygun bulmadığı öğrenciler talep ettikleri takdirde kur atlama sınavına girebilir ve başarılı olmaları durumunda bir üst kura devam edebilirler.

Sınavlarda Uygulanan Not Sistemi

Beceriler En yüksek not En düşük Not
Dinleme 25 15
Okuma 25 15
Karşılıklı Konuşma 15 9
Sözlü Anlatım 10 6
Yazılı Anlatım 25 15
TOPLAM 100 60

Özel Amaçlı Kurslar

Türkçe bölümüne bağlı olarak kişilere, kurum ve kuruluşlara Drama, Yazarlık, Hızlı Okuma kursları ve Türkçeyi etkili ve doğru kullanmak isteyenlere de Diksiyon ve Hitabet dersleri verilmektedir.

Drama Kursu

Drama eğitimi, Eğitimde Drama ile Program Geliştirme, Yabancı Dil Öğretiminde Drama’nın kullanımı ve buna ilişkin pedagojik yaklaşımlardan oluşmaktadır.

Bu program 4′er aylık 2 dönemden oluşmaktadır. Bir dönem 48 saat ( 4 ay ) sürmektedir.

Doğru ve Etkili Yazmak İçin ‘Yazarlık’ Kursu

Dil ile düşüncenin birbirinden ayrılamayacağı, hemen herkesin bildiği bilimsel bir gerçektir. Bu temel görüş doğrultusunda düzenlediğimiz ‘Yazarlık’ kursumuz; ana dili bilinci vermenin yanında; hatasız yazmayı, dilbilgisini kurallarını, düşünceyi düzgün, özgün ve estetik olarak ifade etmeyi, sanatsal metinler oluşturmayı öğretmeyi amaçlamaktadır.

Bu program 4′er aylık 2 dönemden oluşmaktadır. Bir dönem 48 saat ( 4 ay ) sürmektedir.

Doğru ve Etkili Konuşmak İçin ‘Diksiyon ve Hitabet’ Kursu

Bu kursumuzda kursiyerlerimize önce konuşma dili ile yazı dilinin özellikleri, Türkçenin sesleri ve söyleyiş özellikleri öğretilmektedir. Ayrıca konuşma bozukluklarını düzeltmek amacıyla diyafram nefesi kullanma, konuşma hızını ayarlama, vurgulama, tonlama ve boğumlama alıştırmalarının yanı sıra, dil-dudak tembelliği ve anlatım bozukluklarını gidermeye yönelik alıştırmalar yaptırılmaktadır. Etkili konuşmaya yönelik planlı konuşmanın aşamaları; beden dili, imaj, doğaçlama, topluluk karşısında konuşma, bireysel iletişim, yaratıcı konuşma gibi beceriler kazandırılmaktadır.

Bu program 4′er aylık 2 dönemden oluşmaktadır. Bir dönem 48 saat ( 4 ay ) sürmektedir.