Yabancı Dil Olarak Türk İşaret Dili Kursları

Türkiye’nin ve hatta dünyanın sayılı dil öğretimi merkezlerinden olan Ankara Üniversitesi TÖMER, bir ilke imza atarak Yabancı Dil Olarak Türk İşaret Dili kursları başlatmaktadır. Avrupa Komisyonu Modern Diller Merkezi’nin Türkiye üyesi olması nedeniyle uluslararası saygınlığa ve Avrupa Dil Portfolyosuna uygun sertifika verme yetkisine sahip Ankara Üniversitesi TÖMER, “İşaret Dilleri için Ortak Başvuru Metni (OBM)” temelli hazırladığı kurslar ve özel olarak tasarlanmış eğitim müfredatı sayesinde işaret dili becerilerinizi geliştirmenizi sağlamaktadır. Kurs sonunda elde edeceğiniz Ankara Üniversitesi onaylı sertifika uluslararası geçerliliğe ve denkliğe sahiptir. TÖMER’deki eğitim sürecinde Türk İşaret Dili Öğreticisi Sertifikasına sahip ve anadili Türk İşaret Dili olan okutmanlar, üretim ve kavrama becerilerinizi geliştirerek sizlere ellerinizle konuşmayı öğretmektedir.

Neden Yabancı Dil Olarak Türk İşaret Dili?

Türk İşaret Dili, “Sağır Toplum” için en önemli iletişim kaynağıdır. Kişi, işitme engelli olmasa bile iş, aile ve sosyal yaşantısında kendini Sağır Toplumunun içinde bulabilir. Sağır Toplumu tanımak ve onlarla iletişime geçebilmek için işiten bireylerin yabancı dil olarak Türk İşaret Dilini öğrenmesi toplumsal bir gereksinimdir. Yabancı Dil Olarak Türk İşaret Dili eğitimi alan, alacak ya da almak isteyen bireylerin profiline baktığımızda çok geniş bir yelpaze ile karşılaşabiliriz: sağır çocuk sahibi ebeveyn, sağır öğrencisi bulunan öğretmen, sağır çalışanı olan müdür, sağır hastası olan doktor…

Neden Ankara Üniversitesi TÖMER Yabancı Dil Olarak Türk İşaret Dili Kursu?

Ortak Başvuru Metni (OBM) temelli eğitim müfredatı

Avrupa Dil Portfolyosu dil seviyeleri

Farklı işaret dili becerilerini içeren eğitim yöntemi

Anadili Türk İşaret Dili olan uzman okutmanlar

Görsel ders araç-gereçleri

Özel tasarlanmış (U şeklinde masa sistemi) sınıflar

Kalabalık olmayan özel gruplar

Uluslararası geçerliliğe ve denkliğe sahip sertifika

 

Yabancı Dil Olarak Türk İşaret Dili / Genel Amaçlı Kurslar

Haftaiçi ve haftasonu grubu şeklinde iki ayrılan kurslar, aylık 24 saatlik (haftada 6 saat) olmak üzere düzenlenmektedir. Yabancı Dil Olarak Türk İşaret dili kursları 5 Temel (A1 ve A2), 5 Orta (B1 ve B2) ve 4 Yüksek (C1-C2) olmak üzere Avrupa Dil Portfolyosu ölçütlerine uygun 14 kurdan oluşmaktadır. Temel ve orta kurların sonunda sertifika, yüksek kurların sonunda ise Ankara Üniversitesi Rektörlüğü onaylı “TÖMER” diploması verilmektedir. Tüm dersler, görsel her türlü ders gereçleriyle donatılan ‘‘U’’ şeklindeki masa sistemiyle 6-12 kişilik sınıflarda yapılmaktadır.

 

Kurs Sonu Değerlendirme Sınavları

Sınavlı kurların ve sertifika düzeyine denk düşen kurların sonunda hedeflere ulaşma düzeyinin ölçülmesi amacıyla işaret diline özgü dil becerilerine yönelik kur atlama sınavları yapılmaktadır. Bir beceriden başarısız olan kursiyer, bütünleme sınavına girebilirken birden çok beceriden başarısız olan kursiyer kur tekrarı yapmaktadır. Kur düzeylerini ve hangi kurlarda sınav yapıldığını gösteren Tablo aşağıda sunulduğu gibidir:

 

TÖMER Düzey OBM Sınav Sertifika
Temel 1 A1 Yok Yok
Temel 2 A1 Var Temel Sertifika (A1)
Temel 3 A2 Yok Yok
Temel 4 A2 Yok Yok
Temel 5 A2 Var Temel Sertifika (A2)

 

Sınav yapılmayan kurslarda öğrenciler, bir üst kura okutmanın kur boyunca oluşturacağı performans değerlendirme ölçütlerine göre geçebilmektedir. Okutman, bu değerlendirmeyi öğrencilerin derse katılımlarına, verilen ödevleri yapıp yapmamalarına, yapılan küçük sınavlardaki başarılarına, öğrencilerin öğrenme isteklerine ve öğrenme hızlarına göre yapmaktadır. Okutmanın, bir üst kura devam etmesini uygun bulmadığı öğrenciler talep ettikleri takdirde kur atlama sınavına girebilir ve başarılı olmaları durumunda bir üst kura devam edebilirler.

 

Sınavlarda Uygulanan OBM Temelli (İşaret Dilleri İçin) Not Sistemi

 

Beceriler En Yüksek Not En Düşük Not
Üretim 22 13
Anlama 20 12
İşaretlerle Etkileşim 22 13
Etkileşim Stratejileri 10 6
Metin İşleme 17 10
Edimsel Yeterlilik 6 4
Konu Geliştirme 3 2
Toplam 100 60