KURS KAYIT VE BAŞVURU

Yalnızca konuşmaya yönelik sınıflarınız var mı?

TÖMER’de akademik takvime bağlı, önceden planlanmış ve yalnızca konuşmaya yönelik kurslar bulunmamakla birlikte, gelen talepler doğrultusunda bütün şubelerimizde bu tür kurslar açılmaktadır. Şubelerimizde ayrıca, yabancı dil öğrenen kursiyerlerimize yönelik ücretsiz “konuşma saatleri” adı altında etkinlikler düzenlenmekte ve bu etkinlikler anadili kurs dili olan yabancı öğrencilerimiz tarafından yürütülmektedir. İlgili Bölüm Başkanlığı, bu derslerin gün ve saatlerini okutmanlar aracılığıyla ya da panolara astığı duyurularla kursiyerlere bildirmektedir.

Kurslarınız bütün bir yıl sürüyor mu? Hiç ara verilmiyor mu?

TÖMER’deki kurslar dönemler halinde yılın 12 ayı, haftanın 7 günü aralıksız devam etmektedir. Dil öğrenim sürecinin bir beceri geliştirme süreci olduğu dikkate alınarak kursiyerlerimize becerilerde gerileme olmaması için kesintisiz öğrenim olanağı sunulmaktadır. Bununla birlikte, kur atlama sınavlarının duyurusunun yapılabilmesine ve sınıfların eski-yeni kayıtlara göre yeniden düzenlenmesine olanak verecek biçimde kurlar arasında ancak 1-2 günlük boşluklar bulunabilmektedir. Kurslara yalnızca bayramlar ve kutlamalar nedeniyle resmi tatil günlerinde ara verilmektedir.

Yabancı dil öğrenimi sırasında kurlar arasında ara verebilir miyim?

Evet, kurlar arasında ara verebilirsiniz. Ara verdiğiniz tarihten sonraki dört ay içinde kaldığınız kurdan devam edebilirsiniz. Bu süre dört ayı aşarsa, Düzey Belirleme (Seviye Tespit) Sınavına girip düzeyinize uygun kurdan devam edebilirsiniz.

Kurslara devam zorunluluğu var mı? Kaç saat devamsızlık hakkım var? Devamsızlık yaptığımda sınava girme hakkımı kaybeder miyim?

Kurslarımıza devam zorunluluğu vardır. Kursiyerler 1/8 oranında devamsızlık hakkına sahiptir. 40 saat süren 1 aylık programlarda kursiyerlerin 5 saat derslere katılmama hakkı vardır. 48 saat süren 2 aylık programlarda ise devamsızlık hakkı 6 saattir. 80 saatlik Türkçe kurslarına katılan kursiyerlerin devamsızlık hakları 10 saat, 96 saatlik 2 aylık Türkçe kurslarına katılanların devamsızlık hakları ise 12 saattir.  Geçerli bir mazeret sunmadan devamsızlık haklarını aşan kursiyerler her kurun sonunda düzenlenen final sınavlarına katılma haklarını kaybederler. Çeşitli nedenlerle belirtilen devamsızlık hakkını aşan kursiyerlerin geçerli bir mazeretleri varsa (rapor, şehir dışında görev gibi) final sınavına katılabilmek için Bölüm Başkanlığı’na bir dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir. Mazeretleri geçerli sayılan kursiyerler final sınavına alınırlar.

Kurslara devam ederken herhangi bir nedenden dolayı derslere gelemezsek, kaçırılan derslerin telafisi yapılıyor mu?

Yalnızca TÖMER’den kaynaklanan nedenlerle yapılamayan derslerin telafisi yapılmaktadır. Diğer durumlarda okutmanlarımız kursiyerlere, kaçırılan dersleri nasıl bir çalışma ile telafi edeceklerine dair yönlendirmeler yaparak yardımcı olabilmektedir.

Benim, öğrenmek istediğim dilde biraz bilgim var, “Düzey Belirleme (Seviye Tespit) Sınavı”na girmeli miyim?

Her nerede ve ne şekilde öğrenilmiş olursa olsun, kurs dilini az ya da çok biliyorum ve 1. kurdan başlamak istemiyorum diyen bütün öğrenciler Düzey Belirleme (Seviye Tespit) Sınavına alınır.

Sınıflarda en az ve en fazla kaç öğrenci vardır?

İngilizce sınıfları en az 7 öğrenci ile, diğer sınıflar en az 5 öğrenci ile açılır ve bütün sınıflara fiziki koşullar elverdiğince en çok 16 öğrenci alınır.

Yabancı dil kurslarında hangi kitapları ve materyalleri kullanıyorsunuz?

Yabancı Dil kurslarında kullanılan kitaplar, Avrupa Konseyince yayınlanan Ortak Başvuru Metnindeki (OBM) düzeylere ve düzlemlere göre hazırlanmış ve yabancı yayınevleri tarafından basılmış kitaplardır. Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde TÖMER okutmanları tarafından hazırlanmış olan HİTİT Türkçe Seti kullanılmaktadır. Dil öğretiminde ders kitaplarının yanı sıra TÖMER okutmanları tarafından hazırlanmış olan ek materyal kitapçıkları ve görsel ve işitsel materyaller de kullanılmaktadır. Ek materyal kitapçıkları kursiyerlere ücretsiz olarak verilmektedir.

Derslerin işlenişi hakkında bilgi verir misiniz?

Genel amaçlı yabancı dil derslerinde, okutmanlarımız yalnızca öğretilmesi hedeflenen dilde ders anlatmaktadırlar. Derslerde, dört temel beceri olan okuma, dinleme, yazma ve konuşmaya eşit derecede önem verilmektedir. Kurlarda işlenmesi gereken üniteler görsel ve işitsel materyallerle desteklenmektedir. Dersler işlenirken sentezci yöntem kullanılmakta ve işlenen konunun niteliğine göre soru-cevap, rol yapma ve dramatizasyon gibi tekniklere yer verilmektedir. Kitaptaki alıştırmaların yanı sıra, kursiyerlere ek materyal kitaplarındaki alıştırmalar ev ödevi olarak verilmekte, bu ödevler sonraki derslerde sınıfta kontrol edilmektedir. Ayrıca kursiyerlere evde yazmaları için yazma konuları verilmekte ve bu yazma çalışmaları daha sonra okutmanlar tarafından düzeltilerek kursiyerlere dönüt verilmektedir.

Hangi kurdan sonra öğrendiğimiz dili konuşmaya başlayabiliriz?

Kursiyerler, ilk kurdan itibaren derslerde öğrendikleri dili konuşmaya başlarlar. Ancak kastedilen kendini düzgün ifade edebilme, temel ihtiyaçlarını karşılayacak kadar dil konuşabilme ise, bu seviyeye temel kurların sonunda ulaşabilirler. TÖMER’de tüm kurları bitiren bir kursiyerin dil açısından mükemmel denilebilecek bir düzeye ulaştırılması hedeflendiğinden tüm kurların tamamlanması tavsiye edilmektedir.

1 2

KURLAR VE KUR SİSTEMİ

Yabancı uyruklu öğrenciyim. Öğrenci vizesini almak için ne yapmalıyım?

Yurt dışından öğrenci vizesi almak isteyenler, öncelikle TÖMER Uluslararası İlişkiler Birimiyle iletişim kurarlar. Bu birimin yönlendirmesi sonucu kendilerine verilen banka hesap numarasına 250 Amerikan doları yatırırlar ve Akseptans Belgesi talebinde bulunurlar. TÖMER tarafından kendilerine gönderilen Akseptans Belgesi ile bulundukları ülkenin Türk Büyükelçiliğine öğrenci vizesi için başvururlar. Türkçe kurslarına katılmak isteyenlerin Akseptans Belgelerini Türkiye’de bulunan yakınları aracılığıyla TÖMER’in herhangi bir şubesinden almaları da mümkündür.  Kursa katılacak kişiler vizelerini aldıktan sonra eğitim almak için gittikleri ildeki TÖMER Şubesinde kayıt yaptırırken Akseptans Belgesi için yatırmış oldukları 250 Amerikan doları kurs ücretinden düşülür.

Türkiye’ye Türkçe öğrenmek için geldiğimde ne kadar süre ile ikamet izni alabilirim?

TÖMER Türkçe kurslarına kayıt yaptırdıktan sonra, Öğrenci İşlerinden aldığınız Öğrenci Belgesi ile bulunduğunuz ilin Emniyet Müdürlüğüne başvurarak ikamet izni alabilirsiniz. Türkçe kurslarına devam ettiğiniz sürece 6 aylık dönemler halinde ikamet izni almanız mümkündür.

SINAVLAR

Düzey Belirleme (Seviye Tespit) Sınavları hakkında bilgi verir misiniz?

Genel Amaçlı Kurslar İçin:

Genel amaçlı yabancı dil kurslarına katılmak isteyenler için düzenlenen Düzey Belirleme (Seviye Tespit) Sınavlarıyazılı ve sözlü sınav olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Çoktan seçmeli 100 sorudan oluşan yazılı Düzey Belirleme (Seviye Tespit) Sınavı dilbilgisi, sözcük bilgisi ve okuma anlamayı ölçmekte olup, sorular kolaydan zora doğru sıralanmaktadır. Yazılı seviye tespit sınavını takiben kursiyerler sözlü sınava alınırlar. Kursiyerler, bu iki aşamalı sınavın sonucuna göre düzeylerine uygun bir kura yerleştirilirler.

Türkçe Düzey Belirleme (Seviye Tespit) Sınavı çoktan seçmeli 120 sorudan oluşmaktadır ve sözlü sınavın yanında bir de yazılı anlatım sınavı bulunmaktadır.  Düzey Belirleme (Seviye Tespit) Sınavları haftanın 7 günü 09.00 -16.00 saatleri arasında yapılmaktadır.

Özel Amaçlı Kurslar İçin:

Kursiyerler, Hazırlık Atlama kurslarına katılmak için, çoktan seçmeli 100 sorudan oluşan Özel Amaçlı Düzey Belirleme (Seviye Tespit) Sınavına, KPDS ve ÜDS hazırlık kurslarına katılmak için 90 sorudan oluşan KPDS Düzey Belirleme (Seviye Tespit) Sınavına ve TOEFL – IBT hazırlık kurslarına katılmak için ise 50 soruluk TOEFL – IBT Düzey Belirleme (Seviye Tespit) Sınavına tabi tutulurlar. Bu sınavda kursiyerler yalnızca yazılı sınava girmek durumundadırlar. Son bir yıl içinde KPDS ve/veya ÜDS sınavında Bölüm Başkanlığınca yeterli görülen puanı almış olan kursiyerler, sınav sonuç belgelerini ibraz ettiklerinde, Düzey Belirleme (Seviye Tespit) Sınavından muaf tutulurlar.

Genel amaçlı veya özel amaçlı yabancı dil kurslarına katılmak için Düzey Belirleme (Seviye Tespit) Sınavına girmek isteyenler 5 YTL. ödeyerek bu sınava girebilirler. Bu ödeme, kursa kesin kayıt yaptırıldığında kurs ücretinden düşülür.

Kur Atlama (Final) Sınavlarının içeriği ve uygulaması nasıldır?

Kur Atlama (Final) Sınavları, genel amaçlı yabancı dil kurslarının son 2 ders gününde uygulanır. Sınavlarda dinleme, okuma, yazma ve konuşma olmak üzere 4 temel beceri ölçülür. Konuşma bölümü karşılıklı konuşma ve sözlü anlatım olmak üzere iki alt bölümden oluşur. Bu bölümlerin tamamında başarılı olan öğrenciler bir üst kura geçme hakkını kazanırlar.

Sınavda ölçülen becerilerden öğrencilerin başarılı olabilmeleri için okuma, dinleme ve yazma bölümlerinin her birinden 25 puan üzerinden en az 15, karşılıklı konuşma bölümünden 15 puan üzerinden en az 9 ve sözlü anlatım bölümünden ise 10 puan üzerinden en az 6 puan almaları gerekmektedir.

Sertifika ve Diploma Sınavları dışındaki ara kurlarda sözlü anlatım notu ders öğretmeni tarafından öğrencilerin sınıf içinde gösterdikleri performansa göre verilir. Temel ve Orta kurların sonunda yapılan Sertifika Sınavları ile Yüksek kurların sonunda yapılan diploma  sınavlarında konuşma becerisi iki oturumda ölçülür. Karşılıklı konuşma bölümünde 2 kursiyerin verilen bir konu hakkında bir diyalog oluşturmaları, sözlü anlatım bölümde ise, yine verilen bir konu hakkında kursiyerin düşüncelerini ifade etmesi gerekmektedir. Bu kurların konuşma sınavları en az 2 okutman tarafından oluşturulan bir komisyonca değerlendirilir.

Kur Atlama (Final) Sınavında başarısız olduğum takdirde bütünleme sınavına girme hakkım var mıdır?

Beş bölümden Kur Atlama (Final) Sınavına giren kursiyerler, bir bölümden başarısız olurlarsa Bütünleme Sınavına girme hakkına sahip olurlar. İki ya da daha fazla bölümden başarısız olan kursiyerler ise,  bir üst kura geçemezler, kur tekrarı yaparlar.

Kur atlama sınavında başarısız olursak yeniden Düzey Belirleme (Seviye Tespit) Sınavına girip bir üst kura devam edebilir miyiz?

Kur atlama sınavında başarısız olanların aynı dönemde düzey belirleme sınavına girmeleri mümkün değildir. Kur Atlama (Final) Sınavında başarısız olduğu halde dil öğrenimini bir üst kurdan sürdürmek isteyenler bunu, ancak, başarısız oldukları kurun ait olduğu sertifika veya diploma sınavına dışarıdan girip başarılı olarak gerçekleştirebilirler.

Geçerli bir mazeretten dolayı Kur Atlama (Final) ve bütünleme sınavına katılamazsak ne kadar süre içinde bu sınava girebiliriz?

Geçerli bir mazeretten dolayı Kur Atlama (Final) Sınavına giremeyen kursiyerler, mazeretlerini geçerli sayan bir belgeyi (rapor, görev belgesi gibi) ilgili bölüm başkanlığına sunarak Kur atlama (Final) Sınavı gününden sonraki üç gün içinde Mazeret Sınavına girebilirler. Kur Atlama (Final) Sınavı sonucunda bütünlemeye kalan, ancak bu sınava katılamayan öğrenciler ise, mazeretlerini belgeledikleri takdirde, bütünleme sınav tarihinden sonraki üç gün içinde bu sınava alınırlar. Hastalıktan dolayı Kur Atlama (Final) Sınavına katılamayan ve üç günden fazla raporu olanlar ise, rapor sürelerinin bitiminden hemen sonra mazeret sınavına katılabilirler.

İngilizce dışındaki yabancı dillerde TOEFL benzeri bir sınav var mı?

Birçok ülke kendi diline ait uluslar arası geçerliliği bulunan sınavlar düzenlemektedir. Bu sınavlar genellikle o ülkenin Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen sınavlardır. Bazı dillerdeki TOEFL benzeri sınavlar şunlardır:

DİLLER SINAVLAR
FRANSIZCA TCF (Teste de Connaissance du Français)
  DELF (Diplôme d’Etudes en Langue Française)
  DALF (Diplôme Approfondi de la Langue Française)
ALMANCA TestDaF-Prüfung für den Hochchulzugang
  DSH-Prüfung für den Hochschulzugang
İSPANYOLCA DELE: Diplomas de Espanol como Lengua Extranjera
İTALYANCA CILS: Certificato di Italiano come Lingua Straniera

 

ÇOCUK SINIFLARI

Çocuk Sınıfları için kaç yaşından itibaren kurslarınıza öğrenci kabul ediyorsunuz? Bu kurslar hakkında bilgi verir misiniz?

Çocuk sınıfları için talepler genellikle İngilizce, Almanca ve Fransızca kurslarına olmaktadır. İngilizce Çocuk Sınıfları için iki farklı kurs düzenlenmektedir:

a) Happy Çocuk Grubu: Toplam 8 kurdan oluşmaktadır. Bu gruplara ilkokul 3. sınıftan itibaren öğrenci alınmaktadır. İngilizce bilen ve bu gruplara katılmak isteyen öğrenciler, 80 sorudan oluşan yazılı Düzey Belirleme (Seviye Tespit) Sınavına ve bu sınavın ardından sözlü sınava tabi tutulurlar. Happy kurlarını başarıyla tamamlayan öğrenciler sertifika almaya hak kazanırlar.

b) Friends Çocuk Grubu: Toplam 12 kurdan oluşmaktadır. Bu gruplara 6. sınıftan itibaren öğrenci alınmaktadır. Friends gruplarına dahil olmak isteyen öğrenciler 100 sorudan oluşan  yazılı Düzey Belirleme (Seviye Tespit) Sınavının ardından sözlü sınava alınırlar ve uygun kura yerleştirilirler. 12 kuru başarıyla bitiren öğrenciler sertifika almaya hak kazanırlar.

Fransızca ve Almanca Çocuk Sınıfları yeterli öğrenci sayısına ulaşıldığında açılmaktadır.

Yaz aylarında çocuklara yönelik dil kursları düzenliyor musunuz?

Yaz aylarında hemen hemen bütün şubelerimizde çocuklara yönelik İngilizce, Almanca ve Fransızca yaz kursları düzenlenmektedir. Bu kurslar, talepler doğrultusunda haftada 10, 12, ve 20 saat olmak üzere iki haftalık veya bir aylık olarak düzenlenmektedir. Yaz kursları hakkında şubelerimizden veya web sayfamızdan geniş bilgi edinilebilir.

ÖZEL AMAÇLI KURSLAR

KPDS, ÜDS ve TOEFL-IBT sınavlarına hazırlık kurslarınız var mı? Bu kurslar ne kadar sürüyor?

Evet, vardır. İngilizce, Almanca ve Fransızca olarak düzenlenen KPDS ve ÜDS kursları 3 kurdan oluşmaktadır ve bu sınavların yapıldığı tarihten 3 ay önce başlamaktadır. Kursiyerler, öncelikle bu kurslar için düzenlenen Düzey Belirleme (Seviye Tespit) Sınavına girerler ve bu sınav sonucuna göre 1-3 ay arası kurslara katılırlar. TOEFL-IBT kursları ise, talepler doğrultusunda 80 saatlik paket programlar halinde açılmakta ve iki ay sürmektedir.

Diksiyon ve Hitabet Kurslarının içeriği hakkında bilgi verir misiniz?

Diksiyon ve Hitabet Kurslarında işlenen konular şu alt başlıklarla özetlenebilir: Dil ve dudak tembelliği, konuşma hızı, konuşma bozuklukları, vurgulama, tonlama, boğumlama, duygu aktarımı, planlı konuşma ve aşamaları, konuşurken kurgulama, topluluk karşısında konuşma, kişiler arası iletişim, doğaçlama konuşma, iyi bir konuşma ve konuşmacının özellikleri, iletişim, beden dili, halkla ilişkiler ve imaj.

Diksiyon ve Hitabet Kursu neden yalnızca hafta sonları var?

Özel Amaçlı Türkçe Kurslarımız genellikle akşamları ve hafta sonları açılmaktadır. Bunun nedeni, bu kursları almak isteyenlerin çoğunlukla öğrenciler ve çalışanlar olmalarıdır. Dolayısıyla kursların da daha çok okul ve mesai saatleri dışında olması talep edilmektedir.

Hızlı Okuma Kursunuzun bir garantisi var mı? Başka bir ifadeyle dakikada 1000 sözcük okuyup okuduğumu anlayabilecek miyim?

Hızlı Okuma Kursu, “zamandan zaman çalma yolları”nın öğretilmeye çalışıldığı 20 saatlik bir eğitim programıdır. Bu kursta,  hızlı okuma ve anlama konusunda katılımcıların ulaştığı son nokta, kendilerini bile hayrete düşürmektedir. Kursiyerin kursta öğrendiği hızlı okuma tekniklerini kendi kendine uygulaması, hızlı okumasında başarısını artıran en önemli faktördür. Kişi “antrenman yaparak” dakikada okuduğu yüzler civarındaki sözcük sayısını binlere katlayabilmektedir.

Özel Amaçlı Türkçe Kurslarınızı bitirdikten sonra kursa katıldığımıza dair bir belge veriyor musunuz?

Özel Amaçlı Türkçe Kurslarını (Diksiyon ve Hitabet, Yaratıcı Yazarlık, Hızlı Okuma ve Okuduğunu Anlama Kursları) bitirdikten sonra katılımcılara Ankara Üniversitesi TÖMER Müdürlüğü tarafından bir Katılım ve Başarı Belgesi verilmektedir.

DİPLOMA VE SERTİFİKA

Yabancı dil kurslarınıza katılanlara herhangi bir belge veriyor musunuz?

Genel amaçlı yabancı dil kurslarında temel ve orta kurları bitiren kursiyerlere sertifika, yüksek kurları bitiren kursiyerlere ise Ankara Üniversitesi Rektörlüğünce onaylı diploma verilmektedir. Ara kurlara devam eden ve başarılı olan kursiyerlere Başarı Belgesi, devam edip başarısız olan kursiyerlere ise Katılım Belgesi isteğe bağlı olarak verilmektedir.

 

TÖMER’den aldığımız Çıkış Belgesini diploma yerine kullanabilir miyiz?

Kurs bitiminde verilen çıkış belgesini diplomanız hazır olana kadar resmi işlemleriniz için kullanabilirsiniz.

Sertifikamın ve diplomamın geçerliliği var mıdır? Bana sağlayacağı avantajlar nelerdir?

Bir belgenin geçerliliği veren kurum tarafından değil, bu belgeyle işlem yapacak olan karşı kurum tarafından belirlenir. TÖMER, yabancılara Türkçe öğretimi alanında uzun yıllara dayanan başarılı geçmişiyle tam bir dünya markasıdır. Böyle bir markanın belgesine sahip olmanın sağlayacağı avantajlar neyse, TÖMER kursiyerleri de o avantajlara sahip olmaktadır. Birçok kamu kurumu, üniversite ve enstitü TÖMER tarafından verilen belgeleri geçerli saymaktadır. TÖMER, Avrupa Konseyi’nden onaylı, Avrupa Dil Portfolyosu verme yetkisine sahip bir kurum olarak da Avrupa’nın birçok ülkesinde sertifikaları ve diplomaları tanınan ve talep edilen bir dil merkezidir.

Kurslarınıza devam etmeden dil sertifikası veya diploması alabilir miyim?

Kurslarımıza devam etmeden belge almak isteyen kişilere yönelik belli zamanlarda dışarıdan sınavlar yapılmaktadır. Dışarıdan girilen sertifika ve diploma sınavları ücretli bu sınavlara katılmak isteyen kişiler, ilgili şubenin Bölüm Başkanlıkları ile görüşerek sınav günü için randevu alırlar.

 

TÖMER’den almış olduğum sertifika veya diploma ile öğretmenlik yapabilir miyim?

TÖMER belgelerinin, tıpkı tanınırlıkta olduğu gibi, öğretmenlik için yeterli görülmesi de “karşı kurum”un tasarrufunda olan bir konudur. Bu bakımdan bu sorunun yanıtını, öğretmenlik yapmak istenen kurum nezdinde aramak gerekir. Türkiye’deki ilk ve orta öğretim kurumları ile üniversitelerde yabancı dil öğretmenliği yapabilmek için gerekli olan şartlar hakkında Milli Eğitim Bakanlığı’ndan ve Yüksek Öğretim Kurulu’ndan bilgi edinilebilir.

Sertifikamı ve/veya diplomamı ne zaman alabilirim?

Sertifikalar kurun bitiş tarihinden itibaren 2 hafta içinde ilgili Bölüm Başkanlığından, diplomalar ise kurun bitiş tarihinden itibaren 2 ay içinde Öğrenci İşlerinden temin edilebilir.

Sizden aldığım Özel Amaçlı Türkçe Kurslarına Katılım belgesi benim ne işime yarayacak, bana iş kapısı aralayabilecek mi?

Kurslarımıza katıldıktan sonra alacağınız belgenin size doğrudan bir iş kapısı aralama yeteneği tabii ki yoktur. Ancak kişisel gelişiminizi göstermesi açısından, aldığınız Özel Amaçlı Türkçe Kurslarına Katılım Belgesinin iş başvurusu yaparken sunum dosyanızda bulunması elbette ki yararlı olacaktır, çünkü iş başvurularında daha nitelikli olmak, yalnızca sizi ayırt edici değil, diğerlerini eleyici de olmaktadır.

KURS ÜCRETLERİ, ÖDEMELER VE İNDİRİMLER

Kurs ücretini nasıl ödeyebilirim? Taksit imkanı sunuyor musunuz?

İki aylık kursların ücretini peşin veya iki taksit halinde ödeyebilirsiniz. Taksitli ödemelerde, birinci taksit, kurun 3. ders günü sonuna kadar nakit veya kredi kartıyla ödenmektedir, ikinci taksit için ise bir ay sonrasına senet düzenlenmektedir ve senet ödemeleri nakit olarak yapılmaktadır. Ancak aylık kurslarda taksitle ödeme yapılamamaktadır. Çünkü TÖMER’de her ay yeni bir kurs döneminin başlaması ve bir önceki ayın taksitinin henüz ödenmemiş olması buna olanak vermemektedir.

Kurs ücretini kredi kartıyla ödemek isteyenler, kayıt döneminin başlangıcından kursun 3. ders günü sonuna kadar ödeme yapabilirler. Ancak kredi kartına taksit yapılamamaktadır.

Hiçbir indirimden yararlanamayan kursiyerlerimize % 30’a varan indirimler sağlayan taksitli veya taksitsiz paket kur imkanı sunulmaktadır. Kursiyerlerimiz en fazla 4 kur satın alabilmektedirler. 2 kur alana  % 20, 3 kur alana % 25 ve 4 kur alana % 30 indirim yapılmaktadır. İndirimler konusunda detaylı bilgi almak  için indirimler bölümüne bakınız.

Neden özel amaçlı yabancı dil kurslarında indirim yapmıyorsunuz?

Özel amaçlı yabancı dil kurslarına katılanlar, bu kursların sonunda genellikle merkezi sistemle yapılan (KPDS, ÜDS, TUS gibi) yabancı dil sınavlarına girmektedirler ve bu sınav sonucunda elde ettikleri belgeler, onların akademik alanda veya iş bulma konusunda büyük bir engeli aşmalarına yardımcı olmaktadır. TÖMER’in öncelikli hedefi de özel amaçlı kurslara katılanları iyi bir şekilde yetiştirmek ve girdikleri sınavlarda başarılı olmalarını sağlamaktır. Bu amaçla, kurslarda sürekli güncellenen ve yenilenen materyaller kullanılmakta, bu kurslar için okutmanlar özel görevlendirmelerle hazırlanmaktadır. Dolayısıyla özel amaçlı kurslar, genel yabancı dil öğrenme gereksiniminin dışında kalan bir taleple açılan ve daha maliyetli bir hizmet gerektiren kurslar olduğu için indirimlere kapalıdır.