Öğr. Gör. Seher SAĞLAM

Merkez Türkçe Birim Sorumlusu

Tel    : +90 (312) 214 13 50 / 6062

Faks : +90 (312) 600 01 31

saglams@ankara.edu.tr