Rusça / Genel Amaçlı Kurslar

Kurslar aylık 36 saatlik (haftada 9 saat yoğun), aylık 24 saatlik (haftada 6 saat) ve 2 aylık 44 saatlik (haftada  5-6 saat) olmak üzere düzenlenmektedir. Kursiyerlerin talebi doğrultusunda farklı yoğunlukta kurslar da düzenlenebilmektedir.

Rusça kursları 6 temel, 3 orta ve 3 yüksek olmak üzere toplam 12 kurdan oluşmaktadır. Avrupa Dil Portfolyosuna göre düzenlenen Rusça kurslarında diploma alan bir kursiyer, B1 düzeyine ulaşmaktadır. Arzu eden kursiyerler için B2 ve C1 düzeyinde ileri Rusça kursları da verilmektedir.

Temel ve orta kurların sonunda sertifika, yüksek kurların sonunda ise, Ankara Üniversitesi Rektörü onaylı “TÖMER Diploması” verilmektedir.

Seçmeci yöntemin uygulandığı TÖMER sınıflarında öğretim etkinliğinin merkezinde öğrenci yer almaktadır; öğretmen yönlendirici konumda olup her öğrenci eşit düzeyde söz hakkı almakta ve ders süresince öğrenci sürekli etkin kılınmaktadır. Derslerde hedef dil Rusça kullanılmakta, dört temel dil becerisine (Dinleme, Okuma ,Konuşma ve Yazma) eşit ağırlıkta yer verilmekte, bunlara ek olarak bir yan beceri olan Dilbilgisi üzerinde de ayrıca durulmaktadır.

Genel Amaçlı Rusça kurslarında PAYEHALİ serisi, alıştırma kitapları, dinleme CD’leri vedil öğretimimizi konuşma ile destekleyen DVD ile TÖMER Rusça Biriminin hazırlamış olduğu destekleyici ek alıştırma kitapçıkları kullanılmaktadır. Yüksek kurlarda özellikle konuşma becerisini geliştirmek amacıyla güncel konulardan derlenen ders araç-gereçleri kullanılmakta, gazete haberleri ve makaleler üzerinde çalışılmaktadır. Rusça derslerinde kullanılan kitapların özelliği Ortak Avrupa Çerçevesine uygun olarak Dinleme, Konuşma, Okuma ve Yazma Becerilerine eşit oranda önem veriyor olmalarıdır. Belirlenen hedefler çerçevesinde öğrenciler program başlangıcından sonuna dek her derste düzenli olarak dinleme, konuşma, okuma ve yazma çalışmaları yapmaktadırlar.

Özel Amaçlı Kurslar

YDS, Resmi Kurumların Mütercim-Tercümanlık sınavları gibi sınavlara ve bazı özel kurumların sınavlarına Hazırlık kursları ile Çeviri kursları talebe bağlı olarak açılmaktadır. Bu kurslarda dilbilgisinin yanı sıra, test teknikleri üzerinde de durulmaktadır. Üniversitelerin Rus Dili ve Edebiyatı Bölümünde okuyan öğrencilerin derslerine takviye amaçlı Rusça dilbilgisi kursları da açılmaktadır.

Konuşma Klüpleri ve Konuşma Sınıfları

TÖMER’de Rusça kurslarına devam eden kursiyerler için değişik saatlerde Konuşma Kulübü adı altında konuşma sınıfları açılmaktadır. Bu kurslarda deneyimli Türk ve Rus öğretim elemanları eşliğinde, kursiyerlerin ilgisini çekecek değişik konularda konuşma kursları verilmektedir. Bu kurslar TÖMER kursiyerleri için ücretsizdir.
Talep doğrultusunda Rusça konuşma becerilerini geliştirmek isteyenler için konuşma kursları da açılmaktadır.

Kurs Sonu Değerlendirme Sınavları

Sınavlı Kurların ve Sertifika düzeyine denk düşen kurların sonunda hedeflere ulaşma düzeyinin ölçülmesi amacıyla dört temel dil becerisine yönelik kur atlama sınavları yapılmaktadır. Bir beceriden başarısız olan kursiyer bütünleme sınavına girebilirken, birden çok beceriden başarısız olan kursiyer kur tekrarı yapmaktadır. Kur düzeylerini ve hangi kurlarda sınav yapıldığını gösteren tablo aşağıda sunulduğu gibidir:

DÜZEYLER ORTAK AVRUPA ÇERÇEVESİ SINAV DURUMU
TEMEL 1 A1 YOK
TEMEL 2 VAR
TEMEL 3 YOK
TEMEL4 VAR
TEMEL 5 YOK
TEMEL 6 VAR
TEMEL SERTİFİKASI

 

ORTA 1 A2 YOK
ORTA 2 VAR
ORTA 3 VAR
ORTA SERTİFİKASI

 

YÜKSEK 1 B1 YOK
YÜKSEK 2 VAR
YÜKSEK 3 VAR
DİPLOMA

 

Sınav yapılmayan kurslarda öğrenciler bir üst kura okutmanın kur boyunca oluşturacağı performans değerlendirme ölçütlerine göre geçebilmektedir. Okutman, bu değerlendirmeyi öğrencilerin derse katılımlarına, verilen ödevleri yapıp yapmamalarına, yapılan küçük sınavlardaki başarılarına, öğrencilerin öğrenme isteklerine ve öğrenme hızlarına göre yapmaktadır. Okutmanın bir üst kura devam etmesini uygun bulmadığı öğrenciler talep ettikleri takdirde kur atlama sınavına girebilir ve başarılı olmaları durumunda bir üst kura devam edebilirler.