MERKEZ AKADEMİK BİRİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ

MERKEZ İNGİLİZCE BİRİMİ
Öğr. Gör. Özkan AYDIN Birim Sorumlusu ozkanay@gmail.com
Öğr. Gör. Onur ÖZDAMAR Birim Sorumlusu Yardımcısı oozdamar@ankara.edu.tr
 

MERKEZ TÜRKÇE BİRİMİ

Öğr. Gör. Seher SAĞLAM Birim Sorumlusu saglams@ankara.edu.tr
Öğr. Gör. Ece Zehra KARABULAT Birim Sorumlusu Yardımcısı ekarabulat@ankara.edu.tr
 

MERKEZ YABANCI DİLLER BİRİMİ

Öğr. Gör. Alkım HANTAŞ Birim Sorumlusu ahantas@ankara.edu.tr
 

MERKEZ ÖZEL AMAÇLI KURSLAR BİRİMİ

Öğr. Gör. Erdal ÖZESKİ Birim Sorumlusu eozeski@ankara.edu.tr