MERKEZ AKADEMİK BİRİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ

MERKEZ İNGİLİZCE BİRİMİ
Özkan AYDIN Birim Sorumlusu ozkanay@gmail.com
Onur ÖZDAMAR Birim Sorumlusu Yardımcısı oozdamar@ankara.edu.tr
 

MERKEZ TÜRKÇE BİRİMİ

Seher SAĞLAM Birim Sorumlusu saglams@ankara.edu.tr
Ece Zehra KARABULAT Birim Sorumlusu Yardımcısı ekarabulat@ankara.edu.tr
 

MERKEZ YABANCI DİLLER BİRİMİ

Alkım HANTAŞ Birim Sorumlusu ahantas@ankara.edu.tr
 

MERKEZ ÖZEL AMAÇLI KURSLAR BİRİMİ

Erdal ÖZESKİ Birim Sorumlusu eozeski@ankara.edu.tr