Neden Japonca?

Son yıllarda Türkiye ile Japonya arasındaki kültürel, ekonomik, ticari ve turizm alanındaki ikili ilişkilerin giderek önem kazanması sonucunda Japonca öğrenimine ilgi gün geçtikçe artmaktadır. Japonya, dünyada teknolojisi ve ekonomisi en güçlü ülkelerden biridir. Türkiye’nin Orta Asya pazarına ve Avrupa ülkelerine yakınlığı nedeniyle Japonların Türkiye’deki yatırımları her geçen gün artmakta ve başta İstanbul olmak üzere birçok şehrimizde Japon şirketleri ticaret hayatımızın içinde aktif olarak yer almaktadır. Ayrıca kültür turizmine önem veren Japonlar için uygarlıklar beşiği olan Türkiye eşi bulunmaz bir ülkedir. Bu nedenle ticaret, eğitim ve turizm sektöründe Japonca bilenlere gereksinim duyulmaktadır.

Japonca, yazı sisteminin farklı olması nedeniyle zor bir dil gibi görünmesine karşın, sözdizimi, dilbilgisi kalıpları ve konuşma becerisi açısından Türkçe ile benzerlikler göstermektedir. Yazı sisteminin mantığının programlı bir şekilde öğretilmesi sonucunda Japonca, öğrenilmesi zevkli bir dil haline gelmektedir. Hatta yazı sisteminin farklılığı da öğrencilerimizde Japoncaya karşı merak ve ilgi uyandırmaktadır.

Genel Amaçlı Kurslar

Kurslar aylık 40 saatlik (haftada 10 saat yoğun), aylık 24 saatlik (haftada 6 saat) ve iki aylık 48 saatlik (haftada 6 saat)  olarak düzenlenmektedir. Kursiyerlerin talebi doğrultusunda farklı yoğunlukta kurslar da düzenlenebilmektedir.

Japonca kursları 8 temel, 4 orta ve 2 yüksek olmak üzere toplam 14 kurdan oluşmaktadır. Avrupa Dil Portfolyosuna göre düzenlenen Japonca kurslarında diploma alan bir kursiyer,  B2 düzeyine ulaşmaktadır.  Arzu eden kursiyerler için C1 düzeyinde ileri Japonca kursları da verilmektedir. Temel ve orta kurların sonunda sertifika, yüksek kurların sonunda ise, Ankara Üniversitesi Rektörü onaylı “TÖMER Diploması” verilmektedir.

Seçmeci yöntemin uygulandığı TÖMER sınıflarında öğretim etkinliğinin merkezinde öğrenci yer almaktadır; öğretmen yönlendirici konumda olup her öğrenci eşit düzeyde söz hakkı almakta ve ders süresince öğrenci sürekli etkin kılınmaktadır. Derslerde hedef dil Japonca kullanılmakta, dört temel dil becerisine (Dinleme Anlama, Konuşma, Okuma Anlama ve Yazılı Anlatım) eşit ağırlıkta yer verilmekte, bunlara ek olarak bir yan beceri olan Dilbilgisi  üzerinde de ayrıca durulmaktadır.

Genel Amaçlı Japonca Kurslarında Temel kurlarda Minna no Nihongo I ve II, orta kurlarda Nihongo Chuukyuu 1ve 2, yüksek kurlarda ise Nihongo Chuukyuu 2 ve Donna Toki Dou Tsukau adlı ders kitapları, alıştırma kitapları, dinleme CD’leri ve video kasetleri ile TÖMER Japonca Biriminin hazırlamış olduğu destekleyici ek materyaller kullanılmaktadır. Yüksek kurlarda ise tüm dil becerilerini geliştirmek amacıyla güncel konulardan derlenen ders materyalleri verilmekte, gazete haberleri ve makaleler üzerinde çalışılmaktadır. Japonca kurslarında kullanılan kitapların özelliği Ortak Avrupa Çerçevesine uygun  olarak Dinleme, Konuşma, Okuma ve Yazma Becerilerine eşit oranda önem veriyor olmalarıdır. Belirlenen hedefler çerçevesinde öğrenciler program başlangıcından sonuna dek her derste düzenli olarak dinleme, konuşma, okuma ve yazma çalışmaları yapmaktadırlar.

Özel Amaçlı Kurslar

Japonca Yeterlilik Sınavı (Nouryoku Shiken), Japonca Konuşma Yarışması, resmi ve özel kurumların sınavlarına yönelik kurslar ve çeviri gibi özel amaçlı kurslar talebe bağlı olarak açılmaktadır. Bu kurslarda dilbilgisinin yanı sıra soru ve test teknikleri üzerinde durulmaktadır.

Konuşma Kulüpleri ve Konuşma Sınıfları

TÖMER’de Japonca kurslarına devam eden kursiyerler için değişik saatlerde Konuşma Kulübü adı altında konuşma sınıfları açılmaktadır. Bu kurslarda deneyimli Türk ve Japon öğretim elemanları eşliğinde, kursiyerlerin ilgisini çekecek değişik konularda konuşma kursları verilmektedir. Bu kurslar TÖMER kursiyerleri için ücretsizdir.
Talepler doğrultusunda Japonca konuşma becerilerini geliştirmek isteyenler için ücretli konuşma  kursları da açılmaktadır.

 Kurs Sonu Değerlendirme Sınavları

Sınavlı Kurların ve Sertifika düzeyine denk düşen kurların sonunda hedeflere ulaşma düzeyinin ölçülmesi amacıyla dört temel dil becerisine yönelik kur atlama sınavları yapılmaktadır.  Bir beceriden başarısız olan kursiyer bütünleme sınavına girebilirken, birden çok beceriden başarısız olan kursiyer kur tekrarı yapmaktadır. Kurs içeriklerini ve hangi kurlarda sınav yapıldığını gösteren tablo aşağıda sunulduğu gibidir:

KURLAR Ortak Avrupa Çerçevesi SINAV DURUMU
TEMEL 1 A1 YOK
TEMEL 2 VAR
TEMEL 3 YOK
TEMEL 4 VAR
TEMEL 5 VAR
TEMEL 6 A2 YOK
TEMEL 7 VAR
TEMEL 8 VAR
TEMEL SERTİFİKASI
ORTA 1 B1 YOK
ORTA 2 VAR
ORTA 3 YOK
ORTA 4 VAR
ORTA SERTİFİKASI
YÜKSEK 1 B2 YOK
YÜKSEK 2 VAR
DİPLOMA

Sınav yapılmayan kurslarda öğrenciler bir üst kura okutmanın kur boyunca oluşturacağı performans değerlendirme ölçütlerine göre geçebilmektedir. Okutman, bu değerlendirmeyi öğrencilerin  derse katılımlarına, verilen ödevleri yapıp yapmamalarına, yapılan küçük sınavlardaki başarılarına, öğrencilerin öğrenme isteklerine ve öğrenme hızlarına göre yapmaktadır. Okutmanın bir üst kura devam etmesini uygun bulmadığı öğrenciler talep ettikleri takdirde kur atlama sınavına girebilir ve başarılı olmaları durumunda bir üst kura devam edebilirler.