Neden İngilizce?

Dünyanın pek çok ülkesinde konuşulan İngilizce için “evrensel dil” tanımı yapılır. Çağımızın en çok tartışılan kavramlarından biri olan “küreselleşme” ile birlikte sınırların ortadan kalkmaya başlaması, ülkeler arasındaki ilişkileri de güçlendirmiştir. Bugün, İngilizcenin anadili olarak konuşulduğu İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkelerle aramızda ticaret, eğitim, turizm vb. alanlara yönelik ilişkiler söz konusudur. Bütün bunlar İngilizceye talebi arttırmaktadır. Türkiye’deki çokuluslu şirketlerde çalışmak, öğrenimine yurt dışında devam etmek, bilgi çağında internet aracılığıyla dünyadaki gelişmeleri izlemek için İngilizce öğrenmek isteyenlerin sayısı her geçen gün artmaktadır

Genel Amaçlı Kurslar

Kurslar aylık 40 saatlik (haftada 10 saat yoğun), aylık 24 saatlik (haftada 6 saat) ve 2 aylık 48 saatlik (haftada 6 saat) olmak üzere düzenlenmektedir. Kursiyerlerin talebi doğrultusunda farklı yoğunlukta kurslar da düzenlenebilmektedir.

İngilizce kursları 3 Temel, 6 Orta ve 3 Yüksek olmak üzere ADP kriterlerine uygun toplam 12 kurdan oluşmaktadır. Avrupa Dil Portfolyasına göre düzenlenen İngilizce kurslarında diploma alan bir kursiyer B2 düzeyine ulaşmaktadır.

Temel ve Orta kurların sonunda sertifika, yüksek kurların sonunda ise Ankara Üniversitesi Rektörü onaylı ‘TÖMER Diploması’ verilmektedir.

Seçmeci yöntemin uygulandığı TÖMER sınıflarında öğretim etkinliğinin merkezinde öğrenci yer almaktadır; öğretmen yönlendirici konumda olup her öğrenci eşit düzeyde söz hakkı almakta ve ders süresince öğrenci sürekli etkin kılınmaktadır. Derslerde hedef dil Fransızca kullanılmakta, dört temel dil becerisine (Dinleme Anlama, Konuşma, Okuma Anlama ve Yazılı Anlatım) eşit ağırlıkta yer verilmekte, bunlara ek olarak bir yan beceri olan Dilbilgisi  üzerinde de ayrıca durulmaktadır.

Genel İngilizce kurslarında Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate ve Upper-Intermediate olmak üzere 4 farklı seviyeden oluşan Oxford Headway eğitim seti kullanılmaktadır.

Çocuk gruplarında 2. sınıf öğrenciler için Let’s Go 1 ve Let’s Go 2 olmak üzere 2 farklı seviyeden oluşan Oxford Let’s Go eğitim seti kullanılmaktadır.

İlköğretim 3., 4. ve 5. sınıf öğrencileri için Incredible English 1, Incredible English 2 ve 3 olmak üzere 3 farklı seviyeden oluşan Oxford Incredible English eğitim seti kullanılmaktadır.

İlköğretim 6., 7. ve 8. sınıf öğrencileri için Oxford Heroes 1, Oxford Heroes 2, Oxford Heroes 3 ve Oxford Heroes 4 olmak üzere 4 seviyeden oluşan Oxford Heroes eğitim seti kullanılmaktadır.

 

Özel Amaçlı Kurslar

Tüm TÖMER şubelerinde talepler doğrultusunda Konuşma Sınıfları, KPDS, YDS, ÜDS, TOEFL, Genel Çeviri, İş İngilizcesi, Turizm İngilizcesi üniversite hazırlık sınıflarını atlama ve yeterlik sınavı –COPE, Proficiency- kurs programları açılmaktadır. Bu kurslarda dilbilgisinin yanı sıra soru ve test teknikleri üzerinde durulmaktadır. Hazırlık sınıflarını atlama ve yeterlik sınavlarına hazırlık programları ise üniversitelerin sınav içeriklerine göre 60, 80 ve 100 saatlik farklı programlardan oluşmaktadır.

İngilizce KPDS-ÜDS kursları üç kurdan oluşmaktadır. Bu kurslara kayıt yaptıracak olan kursiyerlerin düzey belirleme sınavına girmesi gerekmektedir. KPDS-ÜDS 1 kurunda genel anlamıyla dilbilgisi üzerinde durulmaktadır. Kursiyerlerin dilbilgisi açısından zorluk çektikleri konular işlenmektedir. KPDS-ÜDS 2 kurunda ise, sınavda çıkan soru tipleri (sözvarlığı, paragraf tamamlama, anlam bütünlüğünü bozan tümce, diyalog tamamlama vb.) üzerinde çalışılmaktadır.  KPDS-ÜDS 3 kurunda ise KPDS-ÜDS deneme testleri çözülmektedir. Bu kurslar genelde haftada 10 saat, ayda 40 saat olmak üzere, 3 aylık 120 saat olarak açılmaktadır.

TOEFL kursları üç kurdan oluşmaktadır. TOEFL 1 kuru dilbilgisi yapılarını içermektedir. TOEFL 2 kurunda TOEFL sınavında çıkan okuma ve dinleme bölümlerinin analizi yapılır ve bu bölümlere yönelik testler üzerinde çalışılır. TOEFL 3 kurunda ise yazma ve konuşma bölümlerinin analizi yapılır ve TOEFL soru tipleri üzerinde çalışmalar yapılır. Haftada 10 saat ayda 40 saat toplamda 120 saat yapılan bu kurslara kayıt yaptıracak kursiyerlerin düzey belirleme sınavına girmesi gerekmektedir.

Turizm İngilizcesi

Turizm ve otelcilikle ilgili sözcük ve kalıpları öğretmek amacıyla günlük yaşamda kullanılan İngilizceyi de katarak hazırlanmış 3 kurluk özel bir programdır. Bu kurları bitiren kursiyerler A1 düzeyinde İngilizce bilgisine sahip olurlar. Bu kurslarda TÖMER’in kendi yayını olan English Through Tourism eğitim seti kullanılmaktadır.

Konuşma Klüpleri ve Konuşma Sınıfları

TÖMER’de İngilizce kurslarına devam eden kursiyerler için değişik saatlerde Konuşma Kulübü adı altında konuşma sınıfları açılmaktadır. Bu kurslarda deneyimli Türk,  İngiliz ve Amerikalı öğretim elemanları eşliğinde, kursiyerlerin ilgisini çekecek değişik konularda konuşma kursları verilmektedir. Bu kurslar TÖMER kursiyerleri için ücretsizdir.
Talepler doğrultusunda İngilizce konuşma becerilerini geliştirmek isteyenler için ücretli konuşma  kursları da açılmaktadır.

Kurs Sonu Değerlendirme Sınavları

Sertifika düzeyine denk düşen yoğun kurlarda 40, normal kurlarda 48 saatlik dersin sonunda hedeflere ulaşma düzeyinin ölçülmesi amacıyla dört temel dil becerisine yönelik kur atlama sınavları yapılmaktadır. Bir beceriden başarısız öğrenci bütünleme sınavına girebilirken, birden çok beceriden başarısız olan öğrenci kur tekrarı yapmaktadır. Kurs içeriklerini ve hangi kurlarda sınav yapıldığını gösteren tablo aşağıda sunulduğu gibidir.

DÜZEYLER ORTAK AVRUPA ÇERÇEVESİ SINAV DURUMU KULLANILAN KİTAPLAR
TEMEL 1 A1 YOK HEADWAY ELEMENTARY
TEMEL 2 VAR
TEMEL 3 VAR
TEMEL SERTİFİKA
ORTA 1 A2 YOK HEADWAY PRE_INTERMEDIATE
ORTA 2 VAR
ORTA 3 VAR
ORTA 4 B1 YOK HEADWAY INTERMEDIATE
ORTA 5 VAR
ORTA 6 VAR
ORTA SERTİFİKA
YÜKSEK 1 B2 YOK HEADWAY UPPER -INTERMEDIATE
YÜKSEK 2 VAR
YÜKSEK 3 VAR
DİPLOMA

OXFORD HEROES

KURLAR SINAV KULLANILAN KİTAPLAR
Heroes 1 YOK OXFORD HEROES 1
Heroes 2 VAR
Heroes 3 YOK
Heroes 4 VAR
Heroes 5 YOK OXFORD HEROES 2
Heroes 6 VAR
Heroes 7 YOK
Heroes 8 VAR
Heroes 9 YOK OXFORD HEROES 3
Heroes 10 VAR
Heroes 11 YOK
Heroes 12 VAR
SERTİFİKA

INCREDIBLE ENGLISH

KURLAR SINAV KULLANILAN KİTAPLAR
IE1 YOK INCREDIBLE ENGLISH 1
IE2 VAR
IE3 YOK INCREDIBLE ENGLISH 2
IE4 VAR
IE5 YOK INCREDIBLE ENGLISH 3
IE6 VAR
IE7 YOK INCREDIBLE ENGLISH 4
IE8 VAR
SERTİFİKA

LET’S GO 16 SAATLİK DERS İÇERİK TABLOSU

KURLAR SINAV KİTAP
Let’s Go 1 YOK LET’S GO 1
Let’s Go 2 VAR
Let’s Go 3 YOK
Let’s Go 4 VAR
Let’s Go 5 YOK LET’S GO 2
Let’s Go 6 VAR
Let’s Go 7 YOK
Let’s Go 8 VAR

LET’S GO 40 / 48 SAATLİK DERS İÇERİK TABLOSU

KURLAR SINAV KİTAP
Let’s Go 1 YOK LET’S GO 1
Let’s Go 2 VAR
Let’s Go 3 YOK LET’S GO 2
Let’s Go 4 VAR

Sınav yapılmayan kurslarda öğrenciler bir üst kura okutmanın kur boyunca oluşturacağı performans değerlendirme ölçütlerine göre geçebilmektedir. Okutman, bu değerlendirmeyi öğrencilerin derse katılımlarına, verilen ödevleri yapıp yapmamalarına, yapılan küçük sınavlardaki başarılarına, öğrencilerin öğrenme isteklerine ve öğrenme hızlarına göre yapmaktadır. Okutmanın bir üst kura devam etmesini uygun bulmadığı öğrenciler talep ettikleri takdirde kur atlama sınavına girebilir ve başarılı olmaları durumunda bir üst kura devam edebilirler.

Çocuk Sınıfları

Incredible Çocuk Grubu: Toplamda 8 kurdan oluşmaktadır. Bu guruplara ilkokul 3. sınıftan itibaren öğrenci alınmaktadır. Bu kurları başarıyla tamamlayan öğrenciler sertifika almaya hak kazanırlar. Program dahilinde, Incredible 1, Incredible 2, Incredible 3 ve Incredible 4 olmak üzere 4 farklı seviyeden oluşan Incredible eğitim seti kullanılmaktadır.
Oxford Heroes Çocuk Grubu: Toplamda 12 kurdan oluşmaktadır. Bu guruplara 6. sınıftan itibaren öğrenci alınmaktadır. 12 kuru başarıyla bitiren öğrenciler sertifika almaya hak kazanırlar. Kurs programı dahilinde, Heroes 1, Heroes 2 ve Heroes 3 olmak üzere 3 farklı seviyeden oluşan Oxford Heroes eğitim seti kullaılmaktadır.

Konuşma Kulübü

TÖMER’de İngilizce kurslarına devam eden öğrenciler için değişik saatlerde konuşma sınıfları da açılabilmektedir. Bu kurslarda, kursiyerlerin ilgisini çekecek konularda konuşmalar yapılmakta, İngiliz dili ve kültürü tanıtılmaktadır. Bu kurslar TÖMER kursiyerleri için ücretsizdir.

Kurs Sonu Değerlendirme Sınavları

TÖMER’de İngilizce kursları sınavlı ve sınavsız kurlar olmak üzere ikiye ayrılır. Sınavlı değerlendirme yapılan Temel 2, Temel 4, Orta 2, Orta 4, Yüksek 2 ve Yüksek 4 kurlarında dersin sonunda hedeflere ulaşma düzeyinin ölçülmesi amacıyla dört temel dil becerisine yönelik kur atlama sınavları yapılmaktadır. Sınavlarda uygulanan not sistemi aşağıdadır. Bir beceriden başarısız öğrenci bütünleme sınavına girebilirken, birden çok beceriden başarısız olan öğrenci kur tekrarı yapmaktadır. Sınavsız değerlendirme yapılan Temel 1, Temel 3, Orta 1, Orta 3, Yüksek 1 ve Yüksek 3 kurlarında ise başarı durumu dönem içerisinde uygulanan ara sınavlar, yazılı anlatım görevlendirmeleri, derse katılım, dil gelişim hızı ve öğrenme isteğiyle birlikte devam durumundan oluşan performans değerlendirme ölçütlerine göre yapılır. Okutmanın bir üst kura devam etmesini uygun bulmadığı öğrenciler talep ettikleri takdirde kur atlama sınavına girebilir ve başarılı olmaları durumunda bir üst kura devam edebilirler.

BECERİLER EK YÜKSEK NOT EN DÜŞÜK NOT
Dinleme 25 15
Okuma 25 15
Karşılıklı Konuşma 15 9
Sözlü Anlatım 10 6
Yazılı Anlatım 25 15
 
 
 
order ativan online