Koşullar

 1.  Kurslara kayıt yaptırmadan önce düzey belirleme sınavına girilir. Düzey Belirleme Sınavı haftanın her günü 09:00 ile 16:00 saatleri arasında yapılır. Öğrenci İşleri, hafta içi her gün 08:30-20:00, hafta sonu ise 8:30-17:30 saatleri arası açıktır.
 2.  Düzey Belirleme Sınavı (Türkçe kursları hariç) ücretli olup bu ücret kayıt yaptırılırken kurs ücretinden düşülür. Kursa kayıt yaptırmayanlara düzey belirleme ücreti iade edilmez.
 3.  Düzey Belirleme Sınavı sonucu 4 ay geçerlidir. Düzey Belirleme Sınavı sonucuna rağmen kurs okutmanı, gerekli gördüğü durumlarda kursiyerin kurunu ilgili birim sorumlusunun onayını alarak kurun ilk haftası içerisinde değiştirebilir.
 4.  Kurs ücretleri Türk Lirası olarak alınır. TÖMER’den kaynaklanan nedenlerle açılamayan sınıflara yapılan kayıt ücretleri iade edilir.
 5.  TÖMER’deki indirimlerden yararlanmak için gerekli kimlik belgesinin kayıt sırasında gösterilmesi ve ilgili tutanağın, ekinde kimlik belgesi fotokopisi olduğu halde imzalanması gerekir.
 6.  Kayıt dondurma, geçerli mazeret gösterilmesi durumunda, sınıf değiştirme ise, olanaklar dâhilinde, kayıt olunan kurun ilk haftasında yapılır; daha sonra yapılacak başvurular kabul edilmez ve devam edilmeyecek kurs dönemi için ücret iade edilmez.
 7.  Kayıt dondurma en çok 1 yıl için geçerlidir. Bu süre içinde kurs ücretlerine zam gelmişse, kursiyerden ücret farkı alınır. TÖMER’den kaynaklanan kayıt dondurmalarda zamlı ücret farkı alınmaz. 4 aydan fazla kayıt dondurmalarda yeniden kayıt için ücretsiz düzey belirleme sınavı yapılır.
 8.  TÖMER’de kurslar yılın 12 ayı, haftanın 7 günü, 09:00-21:00 saatleri arasında resmi ve dini bayram tatilleri dışında devam eder. TÖMER’den kaynaklanan nedenlerle iptal edilen kurs saatleri telafi edilir.
 9.  Kursiyer ücretini ödediği kurs dönemi için, o dönemin ilk haftası içinde hakkını başka birine, aynı veya başka bir dil için devredebilir ve devrettiği kişi, devam edeceği kurun belirlenmesi için ücretsiz düzey belirleme sınavına alınır.
 10.  Bir sınıfın açılabilmesi için, TÖMER Yönetim Kurulu’nca kurslar için belirlenmiş olan en az kursiyer sayılarına ulaşılmış olması gerekir. İngilizce ve özel amaçlı Türkçe kursları için en az 7, diğer diller ve özel amaçlı yabancı dil kursları için en az 5 kişi ile sınıf açılır. Grup olarak yapılacak başvurularda, birer veya ikişer aylık dönemler olarak gün ve saatleri kendine özgü yoğunlukta özel sınıflar açılabilir. Sınıfların devam etmesi ya da kapatılması, ders saatleri, sınıf ve öğretmenleri değiştirme yetkisi Şube Birim Sorumlularına aittir.
 11.  Kursların sınavsız ara kurlarında kurs okutmanı, bu kur süresince öğrenciyi 5 temel dil becerisi açısından gözlemleyip performans değerlendirmesi ile bir üst kura geçmesine veya aynı kuru tekrar etmesine karar verir. Sınavlı ara kurlar ile sertifika ve diploma kurlarında ise her kurun son dört saatinde, beş beceriden oluşan kur bitirme sınavı yapılır. Tüm becerilerden başarılı olan kursiyer bir üst kura geçer. Bir beceriden başarısız olan kursiyer tek ders sınavına alınır. Diploma Sınavında Tek Ders Sınavı yoktur. Kur sonunda başarısız olan kursiyer bir üst kura geçmek için aynı kuru, kurs ücretini ödeyerek tekrar etmek zorundadır. Kur sınavında bütün becerilerden geçmek için aşağıda belirtilen minimum notları almak gerekir.
   
   Puanlama şöyledir: 

 

Düzlemler En Yüksek Not En Düşük Not
Dinleme 25 15
Okuma 25 15
Karşılıklı Konuşma 15 9
Sözlü Anlatım 10 6
Yazılı Anlatım 25 15

 

 • Temel ve Orta kurları bitiren kursiyerler TÖMER Müdürü tarafından onaylanmış Sertifika; Yüksek kuru bitiren  kursiyerler ise Ankara Üniversitesi Rektörü onaylı diploma alırlar.
 • Derslere 7/8 oranında devam zorunluluğu vardır. Geçerli mazereti olmaksızın devamsızlık oranını aşan kursiyer kur bitirme sınavına alınmaz ve o kurdan başarısız olmuş sayılır. Kursa devam edilmeyen gün ve saatler için kurs ücreti iadesi yapılmaz.
 •  TÖMER’deki kurslara kayıt yaptırmış olan kursiyer, yukarıdaki bütün uygulama ve koşulları kabul etmiş sayılır.

 

SINAVLAR :

TÖMER, kurs düzenlediği diller başta olmak üzere Türkçe ve yabancı dillerde çeşitli düzey ve düzlemlerde dil sınavları uygulayabilir. TÖMER’de uygulanan sınavlar, türleri ve bu sınavlarda başarılı olanlara verilen belgeler şöyledir:

 

SINAV TÜRÜ TANIM VERİLEN BELGE
DÜZEY BELİRLEME SINAVI Kişinin dil düzeyinin belirlendiği 100 veya 120 soruluk testten oluşan sınav Dil düzeyini belirtir yazı
KUR ATLAMA SINAVI Bir üst kura geçebilmek için yapılan ve 4 temel beceriyi ölçen sınav Kursa katılım belgesi
SERTİFİKA SINAVI Temel ve Orta kurların sonunda yapılan ve 4 temel beceriyi ölçen sınav SERTİFİKA
DİPLOMA SINAVI Yüksek Kurların sonunda yapılan ve 4 temel beceriyi ölçen sınav DİPLOMA
DIŞARIDAN SERTİFİKA VE DİPLOMA SINAVI TÖMER’de kursa devam etmeyip ancak bildiği dili belgelemek isteyenler için yapılan ve 4 temel beceriyi ölçen sınav Sertifika ve Diploma
UZAKTAN TÜRKÇE SINAVI Bilgisayar tabanlı Türkçe Dilbilgisini ölçen sınav UTS Diploması