logo

Kral Sejong Enstitüsü Nedir?

Kral Sejong Enstitüsü Korece’yi yabancı dil veya ikinci bir dil olarak öğrenmek isteyen kişilere Korece öğreten ve bu kişileri Kore kültürü hakkında bilgilendiren bir kurumdur. Kral Sejong Enstitüsü; Kore Hükümeti Kültür, Spor ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen ve dünyanın farklı ülkelerindeki temsilci Kral Sejong Enstitüsü’lerin initeliklerinin belirlenmesini sağlar ve yönetimlerini kontrol eder.

Türkiye’deki Kral Sejong Enstitüleri

54 ülkede bulunan 140 Kral Sejong Enstitüsü Türkiye’de de bulunmaktadır. Kral Sejong Enstitüsü; Kültür çağı olarak kabul edilen 21’inci yüzyılda, Kore Cumhuriyeti Kültür, Spor ve Turizm Bakanlığı tarafından, 2010 yılında ilk kez Ankara’da, Ankara Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi TÖMER’de açılmıştır. Karşılıklı anlayış ve saygı prensibi çerçevesinde, Türkiye’de Korece ve Kore kültürünü öğrenmeye, geliştirmeye ihtiyaç duyan bireylere yönelik açılan Kral Sejong Enstitüsü; daha sonraki yıllarda İstanbul, İzmir, Bursa ve Trabzon’da yeni şubeler açarak Korece eğitim vermeye devam etmektedir. Tüm şubelerde aynı şekilde, eğitim kalitesinden ödün vermeksizin hizmet sunulmaktadır.

Eğitim Rehberi

Kral Sejong Enstitülerinde Kore Uluslararası Eğitim standartlarına uygun Korece eğitim verilmektedir. Tüm dünyadaki Sejong Enstitülerinde belirlenmiş olan ortak Korece öğretim programı uygulanmaktadır. Korece dil sınıflarının kurları, içerikleri ve ders saatleri Kore Uluslararası Eğitim standartlarına uygun olarak hazırlanmış olup; dil kurslarında Kore Ulusal Dil Kurumu tarafından geliştirilen öğretim materyalleri kullanılmaktadır.

Genel Amaçlı Kurslar :

 • Korece kursları 4 Temel ve 4 Orta seviye olmak üzere toplam 8 kurdan oluşmaktadır.
 • Ayrıca öğrencilerin isteğine bağlı olarak, 2 kur ileri seviye Korece öğretimi de verilmektedir.
 • Öğrencilerimiz her kurun sonunda dört temel dil becerisi (dinleme, okuma, konuşma, yazılı anlatım) ve bu becerileri destekleyen yan becerileri (dilbilgisi) kapsayan kur atlama sınavıyla değerlendirilirler.
 • Derslerde Sejong Korece 1-8 ders kitapları ve çalışma kitaplarının yanı sıra öğretim elemanlarınca hazırlanan destekleyici ek materyaller kullanılmaktadır.
 • Her kursun son dersinde Kore kültürü hakkında bilgiler verilmektedir.
 • Ayrıca, her yıl belirlenen dönemlerde Kral Sejong Enstitüsü’nde yapılan toplantılar sonucunda en başarılı öğrenciler seçilerek, her şubeden birer öğrenci burs programı kapsamında Kore’ye gönderilirler.
Seviye Kurlar Kitap Sertifika Kur Süresi
Temel Temel 1A Sejong Korece 1    Temel Sertifika

Hafta İçi Kurs 3 Saatlık Gün

( Toplam 8 Hafta)

Cumartesi Kurs 6 Saatlık

(Toplam 8 Hafta)

Temel 1B Sejong Korece 2
Temel 2A Sejong Korece 3
Temel 2B Sejong Korece 4
Orta Orta  1A Sejong Korece 5    Orta Sertifika
Orta  1B Sejong Korece 6
Orta  2A Sejong Korece 7
Orta  2B Sejong Korece 8
İleri Yüksek 1A Sejong Korece  
Yüksek 1B Sejong Korece

Kral Sejong Enstitüsü Kursları

Korece Heceleme Sınıfı (Korece’ye Başlangıç Sınıfı)

Kral Sejong Enstitüsü’nün Temel 1 kuruna başlamadan önce Korece’nin tanıtımı için, Korece’yi hiç öğrenmemiş olanlara yönelik Korece ünlü ve ünsüz harflerin öğretildiği temel derstir. Bu derste Korece’nin tanıtılması amaçlanmaktadır.

Temel 1,2,3,4

Günlük hayatta gerekli olan konuları kapsayan temel kurdur. Günlük hayata ilişkin konulardaki, dinleme, anlama ve düşünceleri sözle ve yazı ile ifade edebilme becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Orta 1,2,3,4

Temel kurda öğrenilen Korece bilgilerin sosyal hayatta kullanılmaya başlandığı kurdur. Bu kurda; sosyal konulardaki metinleri okuma, dinleyip anlama ve bu konular hakkında kendi düşüncelerini sözle ve yazıyla ifade edebilme becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Özel : İleri

Temel, Orta seviye kurlarda öğrenilen bilgilerin daha da genişletildiği, Kore ve Kore kültürünün daha geniş bir çerçevede incelendiği kurdur. Öğrenciler bu kurda, öğrendikleri bilgileri kullanarak Kore’de yaşıyor gibi konuşup dinleme yapabilme imkanına sahip olurlar.

Özel: TOPİK

Korece Yeterlilik Sınavına (TOPİK) hazırlanan öğrencilere yönelik bir kurdur. Bu kurda öğrencilerin kelime bilgisi, dilbilgisi ve yazma becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Kral Sejong Enstitüsü’nü seçmek için çok sebebiniz var…

 • Kore Hükümeti Lisans ve Yüksek Lisans Bursu Programı için Kral Sejong Enstitüsü temel seviyesinin üstünde olan sertifikalarına ek puan vermektedir. Kral Sejong Enstitüsü dışındaki kurs bitirme sertifikaları kabul edilmemektedir.
 • Öğrencilerimiz, kütüphanemizden ( ders kitapları ve TOPİK hazırlık kitapları, başlangıç seviyesi için okuma kitapları ve roman- tarih gibi çeşitli konularda kitapları, CDleri, film DVDleri) ücretsiz olarak yararlanabilmektedir.
 • Kore kültürüyle ilgili çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir. Başka etkinliklere dair haberler de paylaşılmaktadır.
 • Derslerimizde görsel ve işitsel olarak desteklenen bir eğitim verilmekte; bilgisayar ve plazma TV gibi teknolojilerden de yararlanılmaktadır.
 • Derslerimiz Koreli ve bu konuda eğitim almış öğretmenler tarafından verilmektedir.
 • Kursiyerlerimize öğrenci ve aile indirimi uygulanmaktadır.
 • Eğitimine Kore’de devam etmek isteyenlere ve Kore’de kurslara katılmak isteyenlere de bu konularda yardımcı olmaktayız.
 • Her yıl belirlenen dönemlerde Kral Sejong Enstitüsü’nde yapılan toplantılar sonucunda en başarılı öğrenciler seçilerek, her şubeden birer öğrenci burs programı kapsamında Kore’ye gönderilirler.
 • Kore Devleti’nin resmi bir kurumu olduğundan tüm dünyada aynı programı uygulamaktadır.Sejong Enstitüsünde okuyanlardan Kore bileti alıp tur programlarına katılanlara İstanbul’ daki “Kore Turizm Organizasyon”u tarafından bir hediye verilecektir.
 • Kore’deki üniversitelerin gönüllü öğrenci ve öğretmenlerimizin katılımıyla, öğrencilerimizin Kore’yi ayağına getiriyoruz. Sadece Kore dili değil, Kore yemeklerini, geleneksel oyunlarını da içeren Sejong Korece Kampımızda öğrencilerimize Kore hayatını tüm yönleriyle sunuyoruz.

Bilgi ve Kayıt İçin :

Ankara Kral Sejong Enstitüsü

Ankara Üniversitesi Tandoğan Yerleşkesi Ord.Prof. Dr. Şevket Aziz Kansu Binası

4. Kat  ( TÖMER Merkez Müdürlüğü) / Yenimahalle ANKARA

Telefon : +90 ( 312) 223 91 59

E-posta: ankarasejonghakdang@gmail.com

Web Site: http://korece.info