İngilizce / Genel Amaçlı Kurslar

Kurslar aylık 36 saatlik (haftada 9 saat yoğun), aylık 24 saatlik (haftada 6 saat) ve 2 aylık 44 saatlik (haftada  5-6 saat) olmak üzere düzenlenmektedir. Kursiyerlerin talebi doğrultusunda farklı yoğunlukta kurslar da düzenlenebilmektedir.

İngilizce kursları 3 Temel (A1), 6 Orta (A2, B1) ve 3 Yüksek (B2) olmak üzere Avrupa Dil Portfolyosu kriterlerine uygun toplam 12 kurdan oluşmaktadır. İngilizce kurslarında B2 düzeyine ulaşan kursiyer Diploma almaya hak kazanır.

Temel ve Orta kurların sonunda sertifika, yüksek kurların sonunda ise Ankara Üniversitesi Rektörü onaylı ‘TÖMER Diploması’ verilmektedir.

TÖMER sınıflarında öğretim etkinliğinin merkezinde öğrenci yer almaktadır; öğretmen yönlendirici konumda olup her öğrenci eşit düzeyde söz hakkı almakta ve ders süresince öğrenci sürekli etkin kılınmaktadır. Derslerde hedef dil kullanılmakta, dört temel dil becerisine (Dinleme , Okuma , Konuşma ve Yazma) eşit ağırlıkta yer verilmekte, bunlara ek olarak bir yan beceri olan Dilbilgisi üzerinde de ayrıca durulmaktadır.

Genel İngilizce kurslarında Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate ve Upper-Intermediate olmak üzere 4 farklı seviyeden oluşan Oxford Headway Eğitim seti kullanılmaktadır.

Çocuk gruplarında 2. ve 3. sınıf öğrenciler için toplamda 4 seviyeden oluşan sınıflarda Oxford Let’s Go eğitim seti kullanılmaktadır.

İlköğretim 4. sınıf öğrencileri için oluşturulan sınıflar 8 seviyeden oluşmaktadır.Bu sınıflar da Oxford Incredible English Eğitim seti kullanılmaktadır.

İlköğretim 5., 6., 7. ve 8. sınıf öğrencilerine 12 seviyeden oluşan bir eğitim verilmektedir.Bu sınıflarda World Quest Kitap Seti kullanılmaktadır.

ÖZEL AMAÇLI KURSLAR

Tüm TÖMER şubelerinde talep doğrultusunda Konuşma Sınıfları, YDS, TOEFL, Genel Çeviri, İş İngilizcesi, Turizm İngilizcesi üniversite hazırlık sınıflarını atlama ve Yeterlik Sınavı- COPE, Proficiency- kurs programları açılmaktadır. Bu kurslarda dilbilgisinin yanı sıra soru ve test teknikleri üzerinde durulmaktadır. Hazırlık sınıflarını atlama ve yeterlik sınavlarına hazırlık programları ise üniversitelerin sınav içeriklerine göre 60, 80 ve 100 saatlik farklı programlardan oluşmaktadır.

İngilizce YDS kursları üç kurdan oluşmaktadır. Bu kurslara kayıt yaptıracak olan kursiyerlerin düzey belirleme sınavına girmesi gerekmektedir.YDS 1 kurunda genel anlamıyla dilbilgisi üzerinde durulmaktadır. Kursiyerlerin dilbilgisi açısından zorluk çektikleri konular işlenmektedir. YDS 2 kurunda ise, sınavda çıkan soru tipleri (sözvarlığı, paragraf tamamlama, anlam bütünlüğünü bozan tümce, diyalog tamamlama vb.) üzerinde çalışılmaktadır. YDS 3 kurunda ise YDS ‘de çıkmış sorular ve deneme testleri çözülmektedir. Bu kurslar genelde haftada 10 saat, ayda 40 saat olmak üzere, 3 aylık 120 saat olarak açılmaktadır.

TOEFL kursları üç kurdan oluşmaktadır. TOEFL 1 kuru dilbilgisi yapılarını içermektedir. TOEFL 2 kurunda TOEFL sınavında çıkan okuma ve dinleme bölümlerinin analizi yapılır ve bu bölümlere yönelik testler üzerinde çalışılır. TOEFL 3 kurunda ise yazma ve konuşma bölümlerinin analizi yapılır ve TOEFL soru tipleri üzerinde çalışmalar yapılır. Haftada 10 saat ayda 40 saat toplamda 120 saat yapılan bu kurslara kayıt yaptıracak kursiyerlerin düzey belirleme sınavına girmesi gerekmektedir.

TURİZM İNGİLİZCESİ

Turizm ve otelcilikle ilgili sözcük ve kalıpları öğretmek amacıyla günlük yaşamda kullanılan İngilizceyi de katarak hazırlanmış 3 kurluk özel bir programdır. Bu kurları bitiren kursiyerler A1 düzeyinde İngilizce bilgisine sahip olurlar. Bu kurslarda TÖMER’in kendi yayını olan English Through Tourism eğitim seti kullanılmaktadır.

Konuşma Kulüpleri ve Konuşma Sınıfları

TÖMER’de İngilizce kurslarına devam eden kursiyerler için değişik saatlerde Konuşma Kulübü adı altında konuşma sınıfları açılmaktadır. Bu kurslarda deneyimli öğretim elemanları eşliğinde, kursiyerlerin ilgisini çekecek değişik konularda konuşma kursları verilmektedir. Bu kurslar TÖMER kursiyerleri için ücretsizdir.
Talep doğrultusunda İngilizce konuşma becerilerini geliştirmek isteyenler için konuşma kursları da açılmaktadır.

Kurs Sonu Değerlendirme Sınavları

Yoğun kurlarda 36, normal kurlarda 44 saatlik dersin sonunda hedeflere ulaşma düzeyinin ölçülmesi amacıyla dört temel dil becerisine yönelik kur atlama sınavları yapılmaktadır. Temel 3 ve Orta 6 kurlarının sonunda yapılan sınavdan başarılı olan kursiyerlere sertifika, Yüksek 3′ ün sonunda yapılan sınavdan başarılı olanlara diploma verilmektedir. Bir beceriden başarısız öğrenci bütünleme sınavına girebilirken, birden çok beceriden başarısız olan öğrenci kur tekrarı yapmaktadır. Bütünleme sınavlarında başarısız olan öğrenci kur tekrarı yapmaktadır.Kur düzeylerini ve hangi kurlarda sınav yapıldığını gösteren tablo aşağıda sunulduğu gibidir.

DÜZEYLER ORTAK AVRUPA ÇERÇEVESİ SINAV DURUMU KULLANILAN KİTAPLAR
TEMEL 1 A1

A1 SERTİFİKA

YOK HEADWAY ELEMENTARY
TEMEL 2 VAR
TEMEL 3 VAR
ORTA 1 A2

A2 SERTİFİKASI

YOK HEADWAY PRE_INTERMEDIATE
ORTA 2 VAR
ORTA 3 VAR
ORTA 4 B1

B1 SERTİFİKA

YOK HEADWAY INTERMEDIATE
ORTA 5 VAR
ORTA 6 VAR
YÜKSEK 1 B2

B2 DİPLOMASI

 

YOK HEADWAY UPPER -INTERMEDIATE
YÜKSEK 2 VAR
YÜKSEK 3 VAR

 

OXFORD World Quest

KURLAR SINAV KULLANILAN KİTAPLAR
World Quest 1 YOK OXFORD World Quest 1
World Quest 2 VAR
World Quest 3 YOK
World Quest 4 VAR
World Quest 5 YOK OXFORD World Quest 2
World Quest 6 VAR
World Quest 7 YOK
World Quest 8 VAR
World Quest 9 YOK OXFORD World Quest 3
World Quest 10 VAR
World Quest 11 YOK
World Quest 12 VAR
SERTİFİKA

 

 

KURLAR SINAV KULLANILAN KİTAPLAR
IE1 VAR INCREDIBLE ENGLISH 1
IE2 VAR
IE3 VAR INCREDIBLE ENGLISH 2
IE4 VAR
IE5 VAR INCREDIBLE ENGLISH 3
IE6 VAR
IE7 VAR INCREDIBLE ENGLISH 4
IE8 VAR
SERTİFİKA

 

 

LET’S GO 40 / 48 SAATLİK DERS İÇERİK TABLOSU

KURLAR SINAV KİTAP
Let’s Go 1 VAR LET’S GO 1
Let’s Go 2 VAR
Let’s Go 3 VAR LET’S GO 2

 

Çocuk Sınıfları

Incredible Çocuk Grubu: Toplamda 8 kurdan oluşmaktadır. Bu guruplara ilkokul 4. sınıftan itibaren öğrenci alınmaktadır. Bu kurları başarıyla tamamlayan öğrenciler sertifika almaya hak kazanırlar. Program dahilinde, Incredible 1, Incredible 2, Incredible 3 ve Incredible 4 olmak üzere 4 farklı seviyeden oluşan Incredible eğitim seti kullanılmaktadır.
Oxford World Quest Çocuk Grubu: Toplamda 12 kurdan oluşmaktadır. Bu guruplara 5. sınıftan itibaren öğrenci alınmaktadır. 12 kuru başarıyla bitiren öğrenciler sertifika almaya hak kazanırlar. Kurs programı dahilinde,World Quest 1,World Quest 2 ve World Quest 3 olmak üzere 3 farklı seviyeden oluşan “World Quest” eğitim seti kullanılmaktadır.

Kurs Sonu Değerlendirme Sınavları

TÖMER’de İngilizce kursları sınavlı ve sınavsız kurlar olmak üzere ikiye ayrılır. Sınavlı değerlendirme yapılan Temel 2,3 Orta 2,3,5 ve 6, Yüksek 2,3 kurların sonunda hedeflere ulaşma düzeyinin ölçülmesi amacıyla dört temel dil becerisine yönelik kur atlama sınavları yapılmaktadır. Sınavlarda uygulanan not sistemi aşağıdadır. Bir beceriden başarısız öğrenci bütünleme sınavına girebilirken, birden çok beceriden başarısız olan öğrenci kur tekrarı yapmaktadır.Bütünleme sınavlarında başarısız olan öğrenci kur tekrarı yapmaktadır Sınavsız değerlendirme yapılan Temel 1, Orta 1, Orta 4 ve Yüksek 1 kurlarında ise başarı durumu dönem içerisinde uygulanan ara sınavlar, yazılı anlatım ödevleri, derse katılım, dil gelişim hızı ve öğrenme isteğiyle birlikte devam durumundan oluşan performans değerlendirme ölçütlerine göre yapılır. Okutmanın bir üst kura devam etmesini uygun bulmadığı öğrenciler talep ettikleri takdirde kur atlama sınavına girebilir ve başarılı olmaları durumunda bir üst kura devam edebilirler.

Sınavlarda Uygulanan Not Sistemi

Beceriler En yüksek not En düşük Not
Dinleme 25 15
Okuma 25 15
Karşılıklı Konuşma 15 9
Sözlü Anlatım 10 6
Yazılı Anlatım 25 15
TOPLAM 100 60