Genel Bilgi – Öğretim Sistemi

TÖMER’de tüm yabancı dillerin öğretimi, alanlarında uzman öğretim elemanlarıyla, 7-16 kişilik sınıflarda gerçekleştirilmektedir.

TÖMER’de dil öğretimi, dört temel dil becerisinin eşit ağırlıklı olarak (okuma, dinleme, konuşma, yazma) geliştirilmesine dayalıdır. Öğretim etkinlikleri her sınıfta bulunan, televizyon, yansıtıcı, DVD oynatıcı gibi görsel-işitsel araçlarla desteklenmektedir.

TÖMER’de görev yapan tüm öğretim elemanları üniversitelerin dilbilim, filoloji ve dil öğretmenliği bölümlerinden mezundur. Öğretim elemanlarının bir bölümü başta Ankara Üniversitesi olmak üzere çeşitli üniversitelerde akademik kariyer yapmış veya yapmaktadır.

TÖMER bir “dershane” değil, bilimsel akademik alt yapısıyla Ankara Üniversitesi güvencesinde dil öğrenmek isteyen herkese kurs hizmeti veren bir araştırma-uygulama merkezidir.

TÖMER’de yabancılar için Türkçe, Türkler için de yabancı dil öğretiminin yanı sıra, ilköğretim öğrencilerine yönelik genel amaçlı yabancı dil kursları da verilmektedir.

TÖMER’e devam eden kursiyerlere sınıf içinde gerçekleştirdikleri yüz yüze eğitimin yanı sıra, internet üzerinden, içeriği TÖMER tarafından oluşturulan destekleyici öğretim hizmeti sunulmaktadır. Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca ve Rusça kurslarına devam eden kursiyerler bu hizmetten faydalanabilmektedir.

Kurslara devam ederek temel ve orta kurları bitiren öğrenciler TÖMER Müdürlüğünce imzalanmış sertifika, Yüksek kuru başarıyla tamamlayan öğrenciler ise Ankara Üniversitesi Rektörlüğü onaylı diploma almaya hak kazanırlar. Ayrıca, öğrenilen dilden alınacak TÖMER sertifika ve diplomaları, birçok kamu kuruluşu ile özel kuruluşlarda dil düzeyinin belirlenmesi açısından referans kabul edilmektedir.