Fransızca / Genel Amaçlı Kurslar

Kurslar aylık 36 saatlik (haftada 9 saat yoğun), aylık 24 saatlik (haftada 6 saat) ve 2 aylık 44 saatlik (haftada  5-6 saat) olmak üzere düzenlenmektedir. Kursiyerlerin talebi doğrultusunda farklı yoğunlukta kurslar da düzenlenebilmektedir.

Fransızca kursları 4 temel, 6 orta ve 4 yüksek olmak üzere toplam 14 kurdan oluşmaktadır. Avrupa Dil Portfolyosuna göre düzenlenen Fransızca kurslarında diploma alan bir kursiyer, B2 düzeyine ulaşmaktadır. Arzu eden kursiyerler için C1 düzeyinde ileri Fransızca kursları da verilmektedir.

Temel ve orta kurların sonunda sertifika, yüksek kurların sonunda ise, Ankara Üniversitesi Rektörü onaylı “TÖMER Diploması” verilmektedir.

Seçmeci yöntemin uygulandığı TÖMER sınıflarında öğretim etkinliğinin merkezinde öğrenci yer almaktadır; öğretmen yönlendirici konumda olup her öğrenci eşit düzeyde söz hakkı almakta ve ders süresince öğrenci sürekli etkin kılınmaktadır. Derslerde hedef dil Fransızca kullanılmakta, dört temel dil becerisine (Dinleme Anlama,Okuma Anlama Konuşma ve Yazılı Anlatım) eşit ağırlıkta yer verilmekte, bunlara ek olarak bir yan beceri olan Dilbilgisi üzerinde de ayrıca durulmaktadır.

Genel Amaçlı Fransızca Kurslarında, Temel kurlarda Taxi 1 ve alıştırma kitabı, orta kurlarda Taxi 2-3 ve alıştırma kitapları, yüksek kurlarda ise Alter Ego 4 kitabı ve alıştırma kitabı kullanılmaktadır. Derslerde ayrıca TÖMER Fransızca Biriminin hazırlamış olduğu destekleyici ek alıştırma kitapçıkları da kullanılmaktadır. Fransızca derslerinde kullanılan kitapların özelliği Ortak Avrupa Çerçevesine uygun olarak Dinleme, Konuşma, Okuma ve Yazma Becerilerine eşit oranda önem veriyor olmalarıdır. Belirlenen hedefler çerçevesinde öğrenciler program başlangıcından sonuna dek her derste düzenli olarak dinleme, konuşma, okuma ve yazma çalışmaları yapmaktadırlar.

Özel Amaçlı Kurslar

Tüm TÖMER şubelerinde talepler doğrultusunda, YDS Kursları, Çeviri, Fransızca öğretim yapan ilk, orta ve yükseköğretim kurumlarının programlarına paralel destek kursları, DELF ve DALF Sınavlarına hazırlık kursları ile Yazma ve Konuşma Atölyeleri açılmaktadır.

Fransızca YDS kursları üç kurdan oluşmaktadır. Bu kurslara kayıt yaptıracak olan kursiyerlerin en az orta kurları bitirmiş olmaları gerekir.YDS 1 kurunda genel anlamıyla dilbilgisi üzerinde durulmaktadır. Kursiyerlerin dilbilgisi açısından zorluk çektikleri konular işlenmektedir. YDS 2 kurunda ise, sınavda çıkan soru tipleri (söz varlığı, paragraf tamamlama, anlam bütünlüğünü bozan tümce, diyalog tamamlama vb.) üzerinde çalışılmaktadır. YDS 3 kurunda ise YDS deneme testleri çözülmektedir. Bu kurslar genelde haftada 9 saat, ayda 36 saat olmak üzere, 3 aylık 108 saat olarak açılmaktadır.

En çok tercih edilen özel amaçlı kurslardan birisi de Üniversitelerin Fransız Dili ve Edebiyatı ve Fransızca Öğretmenliği bölümünde okuyan öğrencilerin derslerine takviye amacıyla talep ettikleri Dilbilgisi Kursları ve Hazırlık Atlama Kurslarıdır. Bu kurslar, kursiyerlerin talepleri doğrultusunda haftada 6 veya 10 saatlik olarak açılmaktadır.

Konuşma Klüpleri ve Konuşma Sınıfları

TÖMER’de Fransızca kurslarına devam eden kursiyerler için değişik saatlerde Konuşma Kulübü adı altında konuşma sınıfları açılmaktadır. Bu kurslarda deneyimli Türk ve Fransız öğretim elemanları eşliğinde, kursiyerlerin ilgisini çekecek değişik konularda konuşma kursları verilmektedir. Bu kurslar TÖMER kursiyerleri için ücretsizdir.
Talep doğrultusunda Fransızca konuşma becerilerini geliştirmek isteyenler için konuşma kursları da açılmaktadır.

Kurs Sonu Değerlendirme Sınavları

Sınavlı Kurların ve Sertifika düzeyine denk düşen kurların sonunda hedeflere ulaşma düzeyinin ölçülmesi amacıyla dört temel dil becerisine yönelik kur atlama sınavları yapılmaktadır. Bir beceriden başarısız olan kursiyer bütünleme sınavına girebilirken, birden çok beceriden başarısız olan kursiyer kur tekrarı yapmaktadır. Kur düzeylerini ve hangi kurlarda sınav yapıldığını gösteren tablo aşağıda sunulduğu gibidir:

DÜZEYLER ORTAK AVRUPA ÇERÇEVESİ SINAV DURUMU KULLANILAN KİTAPLAR
TEMEL 1

A1

YOK

TAXI 1

TEMEL 2

VAR

TEMEL 3

YOK

TEMEL 4

VAR

TEMEL SERTİFİKA

 

ORTA 1

A2

YOK

TAXI 2

ORTA 2

VAR

ORTA 3

VAR

ORTA 4

YOK

ORTA 5

B1

VAR

TAXI 3

ORTA 6

VAR

ORTA SERTİFİKA

 

YÜKSEK 1

B2

YOK

ALTER EGO 4

YÜKSEK 2

VAR

YÜKSEK 3

YOK

YÜKSEK 4

VAR

DİPLOMA

 

Sınav yapılmayan kurslarda öğrenciler bir üst kura okutmanın kur boyunca oluşturacağı performans değerlendirme ölçütlerine göre geçebilmektedir. Okutman, bu değerlendirmeyi öğrencilerin derse katılımlarına, verilen ödevleri yapıp yapmamalarına, yapılan küçük sınavlardaki başarılarına, öğrencilerin öğrenme isteklerine ve öğrenme hızlarına göre yapmaktadır. Okutmanın bir üst kura devam etmesini uygun bulmadığı öğrenciler talep ettikleri takdirde kur atlama sınavına girebilir ve başarılı olmaları durumunda bir üst kura devam edebilirler.