از مدیر

مرکز پژوهشی زبان های ترکی و خارجی دانشگاه آنکارا، که معمولاً با نام “تومر” شناخته می‌شود،یکی از با ارزشترین چیزهایی که کشور ما آنرا ساخته است، در سال 1984 تاسیس شد و امروزه مرکز تومر میخواهد زبان مادری ما را در 9 کشور جهان گسترش دهد تا آموزش و پژوهش یک به یک ادامه پیدا کند.

در موسسه ما تا امروز هزاران دانشجویانی که از 169 کشور گونانون آمده اند، ترکی یاد دادیم. الان آن دانشجویان که در تومر ترکی یاد گرفته اند، در کشور های خود در جا های خیلی مهم دیپلماسی، اداره دولت و برکراسی، وظیفه خود را انجام می دهند. ما خیلی افتخار می کنیم که در همه کشور های جهان زبان مادری ما یعنی ترکی با همراه اسم تومر گفته می شود و از این رو ما هم برای آینده بیشتر امیدوار هستیم. تومر برای یاد دادن زبان مادری ما از بیشتر دانشجویان خود به جا آوردن عهده خود ادامه می کند.

تومر در کشور ما در سطح آموزش زبان های خارجی هم فعالیت دارد. تومر الان در ترکیه از نظر عدد موسسه آموزش بیشترین زبان های خارجی است.اولین و تنها مرکز آموزش زبان، ما هستیم که در ترکیه در سال 2004 از شورای اروپا اخذ هجوز گرفتیم تا به مردم بزرگ، زبان نمونه کار های اروپا بدهیم. با پرژه های اتحادیه اروپا که مشترک با مرکز های آموزش و پژوهش اروپا ، دانشگاه ها و سازمان های جامعه مدنی به میان آوردیم، پژوهش های مختلف انجام دادیم و انجام خواهیم داد. تجربه نا در این عرصه به پژوهش های علمی هم بنیاد کرده و کارکنان با تجربه تومر تجربه های خود را به این پرژه ها منتقل می کنند. تومر در برنامه مدت دور و نزدیک خود اولا خود به این جا داده است که زبان ترکی را به مردم بیشتر یاد بدهد. به همین دلیل در ترکیه شاخه های نو باز خواهد شد و از طریق نمایندگان خارجی آموزش ترکی را تعمیم خواهد شد. غیر از این در 16 زبان خارجی که تدریس می کند، به بررسی خود ادامه خواهد داد و کیفیت آموزش زبان خارجی هم افزایش خواهد یافت. هدف ما این است که به کشور ما ، به زبان ما و به فرهنگ ما ه خوبی خدمت کنیم.
با احترام
استاد محمود ارتان گگمن
مدیر