درباره ما

دانشگاه آنکارا تومر به دلیل آموختن ترکی به غیر زبانان نمونه کرفتن از مراکز زبان و فرهنگ در سال 1984 به نام “مرکز آموزش ترکی” (تومر) تاسیس شد.
اسم تومر در سال 2001 مرکز کاربرد و پژوهش زبان ترکی و زبان های خارجی ” و در سال 2011 “مرکز پژوهش و کاربرد زبان ترکی و زبان های خارجی ” تغییر یافته است.
تومر در سال های 1980 اولین و تنها موسسه بود که ترکی را به عنوان زبان خارجی یاد می داد. در سال 1989-1990 شروغ به آموزش انگلیسی، فرانسوی و آلمانی هم کرده و سپس رفته رفته همراه با زبان های دیگر زبان های آوراسیا در بین آموزش زبان ها جای خود را گرفته هستند.
این عمل های در سطح زبان به تومر هویت ” مرکز زبان علمی” آورده و به تومر امکانات داده شده است که در آنوزش زبان خارجی روش ها و سبک های نو توصعه بیابد.
از سال 1989 در تومر که شروع به آموزش زبان انگلیسی، فرانسوی و آلمانی کرد، امروزه زبان های ترکی، انگلیسی، فرانسوی، آلمانی، اسپانیایی، پرتغالی، اتالیایی، روسی، ژاپنی، یونانی، بلغاری، بوسنی، صرب، کرواتی، چینی، عربی، لهستانی، کره ای، فارسی و عثمانی یاد داده می شود.
تومر مارک ثبت نام شماره 2010 34448 دانشگاه آنکارا است.