اطلاعات عمومی

در تومر آموزش همه زبان های خارجی با استادان حرفه ای در کلاس های 7-16 نفره،انجام می شود.
آموزش زبان در تومر ، بطور برابر در مهارت چهار گانه ( خواندن ، نوشتن ، شنیدن ، سخنرانی ) انجام می شود و با استفاده از روش ها و تجهیزات اموزشی مانند تلوزیون و ویدیو فعالیت می کند
همه استادان تومر فارغ التحصیل از رشته های زبان شناسی ، علم زبان و معلم زبانی هستند. بعضی از آنها از جمله دانشگاه آنکارا ، در دنشگاه های گوناگون مدرک فوق لیسانس و یا دکترا دارند و یا در حال گرفتن می باشند.
تومر یک کلاس نیست بلکه با زیربنای علم ، همراه با اعتماد دانشگاه آنکارا یک مرکز بررسی و کار برد است که کسانی که می خواهند زبان خارجی یاد بگیرند، خدمت می کند.
در تومر غیر از آموزش ترکی به خارجیان و زبان خارجی به ترکان ، آموزش زبان خارجی به شاگردان دبستانی هم تدریس می شود.
در تومر به دانشجویان مداوم، علاوه بر آموزش حضوری ، از انترنت خدمات کمک آموزشی که محتوای آن از طرف تومر آماده شده است، ارائه می شود. دانشجویان مداوم که به درس های ترکی ، انگلیسی، آلمانی، فرانسوی، اسپانیایی، اتالیایی و روسی می پردازند، می توانند از این خدمت استفاده کنند.
دانشجویانی که سطح مقدماتی و سطح متوسطی را با موفقیت به پایان رسانده اند ، گواهی نامه ای را که توسط مدیرت تومر امضا شده است ، کسب خواهند کرد ، و دانشجویانی که سطح پیشرفته را با موفقیت گذرانده اند ، دیپلمی را که توسط رییس دانشگاه آنکارا تصویب شده است ، کسب خواهند کرد. همچنین این مدارک برای تعیین سطح زبان شما در بسیاری از اداراتدولتی و خصوصی، معتبر هستند.