ERDAL

Öğr. Gör. Erdal ÖZESKİ

Merkez Özel Amaçlı Kurslar Birim Sorumlusu                    

Tel     : +90 (312) 214 13 50 / 6025

Faks  : +90 (312) 600 01 31

eozeski@ankara.edu.tr