Veri Bankası Koordinatörlüğü

Öğr. Gör. H. Emre GÜNDÜZ     Koordinatör        egunduz@tomer.ankara.edu.tr

Tel    : +90 (312) 214 13 50 / 6069

Faks : +90 (312) 600 01 31