Almanca / Genel Amaçlı Kurslar

Kurslar aylık 36 saatlik (haftada 9 saat yoğun), aylık 24 saatlik (haftada 6 saat) ve 2 aylık 44 saatlik (haftada  5-6 saat) olmak üzere düzenlenmektedir. Kursiyerlerin talebi doğrultusunda farklı yoğunlukta kurslar da düzenlenebilmektedir.

Almanca kursları 6 temel, 6 orta ve 2 yüksek olmak üzere toplam 14 kurdan oluşmaktadır. Avrupa Dil Portfolyosuna göre düzenlenen Almanca kurslarında diploma alan bir kursiyer, C1 düzeyine ulaşmaktadır.

Temel ve orta kurların sonunda sertifika, yüksek kurların sonunda ise, Ankara Üniversitesi Rektörü onaylı “TÖMER Diploması” verilmektedir.

Seçmeci yöntemin uygulandığı TÖMER sınıflarında öğretim etkinliğinin merkezinde öğrenci yer almaktadır; öğretmen yönlendirici konumda olup her öğrenci eşit düzeyde söz hakkı almakta ve ders süresince öğrenci sürekli etkin kılınmaktadır. Derslerde hedef dil Almanca kullanılmakta, dört temel dil becerisine (Dinleme, Okuma , Konuşma ve Yazma) eşit ağırlıkta yer verilmekte, bunlara ek olarak bir yan beceri olan Dilbilgisi üzerinde de ayrıca durulmaktadır.

Temel kurlarda BERLİNER PLATZ NEU 1 ve 2, Orta kurlarda BERLİNER PLATZ NEU 3 ve 4 ve Yüksek kurlarda ise ASPEKTE 3 serisi ders kitabı olarak kullanılmaktadır. Ayrıca derslerde TÖMER Almanca Bölümünün hazırlamış olduğu ek materyaller ve testler de ders materyali olarak kullanılmaktadır.

Almanca derslerinde kullanılan kitapların özelliği Ortak Avrupa Çerçevesine uygun olarak Dinleme, Konuşma, Okuma ve Yazma Becerilerine eşit oranda önem veriyor olmalarıdır. Belirlenen hedefler çerçevesinde öğrenciler program başlangıcından sonuna dek her derste düzenli olarak dinleme, konuşma, okuma ve yazma çalışmaları yapmaktadırlar.

Özel Amaçlı Kurslar

Özel Amaçlı Kurslar adı altında YDS , Çeviri ve Aile Birleşimi Sınıfları açılmaktadır. Almanca YDS kursları üç kurdan oluşmaktadır. Bu kurslara kayıt yaptıracak olan kursiyerlerin en az B1 düzeyinde Almanca bilmeleri gerekir. YDS 1 kurunda genel anlamıyla dilbilgisi üzerinde durulmaktadır. Kursiyerlerin dilbilgisi açısından zorluk çektikleri konular işlenmektedir. YDS 2 kurunda ise, sınavda çıkan soru tipleri (sözvarlığı, paragraf tamamlama, anlam bütünlüğünü bozan tümce, diyalog tamamlama vb.) üzerinde çalışılmaktadır. YDS 3 kurunda ise YDS deneme testleri çözülmektedir. Bu kurslar genelde haftada 9 saat, ayda 36 saat olmak üzere, 3 aylık 108 saat olarak açılmaktadır.

Aile Birleşimi kursları 2 kurdan oluşmaktadır. Kursiyerler iki kurluk dönemin sonunda toplam 140 saat ders görmektedir. Bu kurslarda, kursiyerlere A1 düzeyindeki START DEUTSCH 1 sınavına yönelik dilbilgisi, sözcük dağarcığı ve dört temel dil becerisini (okuma, yazma, dinleme, konuşma) geliştiren çalışmalar yaptırılmaktadır.

En çok tercih edilen özel amaçlı kurslardan birisi de Üniversitelerin Alman Dili ve Edebiyatı ve Almanca Öğretmenliği bölümünde okuyan öğrencilerin derslerine takviye amacıyla talep ettikleri Dilbilgisi Kursları ve Hazırlık Atlama Kurslarıdır. Bu kurslar, kursiyerlerin talepleri doğrultusunda haftada 6 veya 10 saatlik olarak açılmaktadır.

Konuşma Klüpleri ve Konuşma Sınıfları

TÖMER’de Almanca kurslarına devam eden kursiyerler için değişik saatlerde Konuşma Kulübü adı altında konuşma sınıfları açılmaktadır. Bu kurslarda deneyimli Türk ve Alman öğretim elemanları eşliğinde, kursiyerlerin ilgisini çekecek değişik konularda konuşma kursları verilmektedir. Bu kurslar TÖMER kursiyerleri için ücretsizdir.
Talepler doğrultusunda Almanca konuşma becerilerini geliştirmek isteyenler için ücretli konuşma kursları da açılmaktadır.

Kurs Sonu Değerlendirme Sınavları

Sınavlı kurların ve Sertifika düzeyine denk düşen kurların sonunda hedeflere ulaşma düzeyinin ölçülmesi amacıyla dört temel dil becerisine yönelik kur atlama sınavları yapılmaktadır. Bir beceriden başarısız olan kursiyer bütünleme sınavına girebilirken, birden çok beceriden başarısız olan kursiyer kur tekrarı yapmaktadır. Kur düzeylerini ve hangi kurlarda sınav yapıldığını gösteren tablo aşağıda sunulduğu gibidir:

DÜZEYLER ORTAK BAŞVURU DÜZEYİ SINAV DURUMU KİTAP
TEMEL 1

A1

YOK

BERLİNER PLATZ NEU 1
TEMEL 2

VAR

TEMEL 3

VAR

TEMEL 4

A2

YOK

BERLİNER PLATZ NEU 2

TEMEL 5

VAR

TEMEL 6

VAR

TEMEL SERTİFİKA

 

ORTA 1

B1

YOK

BERLİNER PLATZ NEU 3

ORTA 2

VAR

ORTA 3

VAR

ORTA 4

B2

YOK

BERLİNER PLATZ NEU 4

ORTA 5

VAR

ORTA 6

VAR

ORTA SERTİFİKA

 

YÜKSEK 1

C1

YOK

ASPEKTE 3

YÜKSEK 2

VAR

DİPLOMA

 

Sınav yapılmayan kurslarda öğrenciler bir üst kura okutmanın kur boyunca oluşturacağı performans değerlendirme ölçütlerine göre geçebilmektedir. Okutman, bu değerlendirmeyi öğrencilerin derse katılımlarına, verilen ödevleri yapıp yapmamalarına, yapılan küçük sınavlardaki başarılarına, öğrencilerin öğrenme isteklerine ve öğrenme hızlarına göre yapmaktadır. Okutmanın bir üst kura devam etmesini uygun bulmadığı öğrenciler talep ettikleri takdirde kur atlama sınavına girebilir ve başarılı olmaları durumunda bir üst kura devam edebilirler.