Folder(2016-4-22)0001 (3)

Öğr. Gör. Alkım HANTAŞ

Merkez Yabancı Diller Birim Sorumlusu

Tel    :  +90 (312) 214 13 50 / 6063

Faks : +90 (312) 600 01 31

ahantas@ankara.edu.tr