Genel Bilgi

 1. TÖMER’de kurslar, Türkçe ve yabancı dilleri öğrenmek isteyenlerce talep edilen ve Yönetim Kurulu’nun uygun ve gerekli göreceği dillerde açılır.
 2. Kurslar GENEL ve ÖZEL AMAÇLI kurslar olarak düzenlenir.
 3. Genel amaçlı Yabancı dil kursları NORMAL KURSLAR 2’şer aylık toplam 48 saatlik kurlar halinde ve YOĞUN KURSLAR, 1’er aylık toplam 40 saatlik kurlar halinde düzenlenir. Genel Amaçlı Türkçe Kursları ise, YOĞUN KURSLAR 1 aylık toplam 80 saatlik kurlar halinde ve NORMAL KURSLAR iki aylık toplam 96 saatlik kurlar halinde düzenlenmektedir. Kurların sayısı dillere göre şöyledir:

 

KURSLAR TEMEL ORTA YÜKSEK TOPLAM KUR
Türkçe 4 4 4 12
İspanyolca 4 4 4 12
İngilizce 3 6 3 12
Almanca 6 4 4 14
Fransızca 4 6 4 14
İtalyanca 4 6 2 12
Rusça 6 3 3 12
Bulgarca 5 4 3 12
Arapça, Çince 6 4 2 12
Farsça 6 4 2 12

 

D. TÖMER’de düzenlenen özel amaçlı kurslar şunlardır:

DİKSİYON VE HİTABET

 • HIZLI OKUMA
 • DİL ÖĞRETİMİNDE DRAMA
 • YARATICI YAZARLIK
 • ÇEVİRİ
 • KONUŞMA
 • YABANCI DİL SINAVINA (YDS) HAZIRLIK
 • TOEFL SINAVINA HAZIRLIK
 • ÜNİVERSİTELERİN HAZIRLIK ATLAMA SINAVINA HAZIRLIK

Özel amaçlı dil kurslarının neler olacağı, bu kursların süre ve dönemleri, haftalık ve aylık toplam saatleri TÖMER Yönetim Kurulunca belirlenir.

E. Genel ve özel amaçlı kursların süreleri ve toplam ders saatleri, gelen taleplere göre veya gerekli görülen durumlarda geçici olarak farklıllık gösterebilir.

F. TÖMER’de kurslar Eylül-Haziran ayları arasında her yıl belirlenen akademik takvime bağlı olarak yapılır. Temmuz-Ağustos aylarında ise “Yaz Kursları” düzenlenir.

G. Kurs ücretleri ve bu kurs ücretlerinde uygulanacak indirimler TÖMER Yönetim Kurulunca her yıl için yeniden belirlenir ve Ankara Üniversitesi Rektörlüğü’ nün onayına sunulur.

KURS MATERYALLERİ

 1. TÖMER kurslarında kullanılan materyaller şunlardır:

İNGİLİZCE

KİTAP TÜRÜ YAYINEVİ
Headway Elementary Öğrenci kitabı ve Alıştırma kitabı Oxford
Headway Pre-Intermediate Öğrenci kitabı ve Alıştırma kitabı Oxford
Headway Intermediate Öğrenci kitabı ve Alıştırma kitabı Oxford
Headway Upper Intermediate Öğrenci kitabı ve Alıştırma kitabı Oxford
Supplementary Materials Basic 1 – 2 – 3 Alıştırma kitabı TÖMER
Supplementary Materials Intermediate 1 – 2 – 3 – 4- 5 – 6 Alıştırma kitabı TÖMER
Supplementary Materials Upper Intermediate 1 – 2 – 3 – 4 Alıştırma kitabı TÖMER
Oxford Heroes 1 Öğrenci kitabı ve Alıştırma kitabı Oxford
Oxford Heroes 2 Öğrenci kitabı ve Alıştırma kitabı Oxford
Oxford Heroes 3 Öğrenci kitabı ve Alıştırma kitabı Oxford
Incredible English 1 Öğrenci kitabı ve Alıştırma kitabı Oxford
Incredible English 2 Öğrenci kitabı ve Alıştırma kitabı Oxford
Incredible English 3 Öğrenci kitabı ve Alıştırma kitabı Oxford
Incredible English 4 Öğrenci kitabı ve Alıştırma kitabı Oxford
Turizm İngilizcesi Öğrenci kitabı ve Alıştırma kitabı TÖMER

TÜRKÇE

KİTAP TÜRÜ YAYINEVİ
Yeni Hitit Yabancılar için Türkçe 1 Ders kitabı ve Çalışma kitabı TÖMER
Yeni Hitit Yabancılar için Türkçe 2 Ders kitabı ve Çalışma kitabı TÖMER
Yeni Hitit Yabancılar için Türkçe 3 Ders kitabı ve Çalışma kitabı TÖMER
Ek Materyal Temel 1- 2 – 3 – 4 Alıştırma Kitabı TÖMER
Ek Materyal Orta 1 – 2 – 3 – 4 Alıştırma Kitabı TÖMER
Ek Materyal Yüksek 1 – 2 – 3 – 4 Alıştırma Kitabı TÖMER

ALMANCA

KİTAP TÜRÜ YAYINEVİ
Berliner Platsneu 1 Öğrenci kitabı ve Alıştırma kitabı Langenscheidt
Berliner Platsneu 2 Öğrenci kitabı ve Alıştırma kitabı Langenscheidt
Berliner Platsneu 3 Öğrenci kitabı ve Alıştırma kitabı Langenscheidt
Aspekte 1 Öğrenci kitabı ve Alıştırma kitabı Langenscheidt
Aspekte 2 Öğrenci kitabı ve Alıştırma kitabı Langenscheidt
Aspekte 3 Öğrenci kitabı ve Alıştırma kitabı Langenscheidt
Aspekte 4 Öğrenci kitabı ve Alıştırma kitabı Langenscheidt

FRANSIZCA

KİTAP TÜRÜ YAYINEVİ
Le Nouveau Taxi 1 Öğrenci kitabı ve Alıştırma kitabı Hachette FLE
Le Nouveau Taxi 2 Öğrenci kitabı ve Alıştırma kitabı Hachette FLE
Le Nouveau Taxi 3 Öğrenci kitabı ve Alıştırma kitabı Hachette FLE
Alter Ego 4 Öğrenci kitabı ve Alıştırma kitabı Hachette FLE
Alter Ego 5 Öğrenci kitabı ve Alıştırma kitabı Hachette FLE
Exercices supplémentaires 1 Alıştırma kitabı TÖMER
Exercices supplémentaires 2 Alıştırma kitabı TÖMER
Exercices supplémentaires 3 Alıştırma kitabı TÖMER
Exercices supplémentaires 4 Alıştırma kitabı TÖMER

RUSÇA

KİTAP TÜRÜ YAYINEVİ
Payehali 1 Öğrenci kitabı Multilingual
Payehali 2 Öğrenci kitabı Multilingual
Ek materyal kitabı 1- 2 – 3 – 4 Alıştırma kitabı TÖMER

ARAPÇA

KİTAP TÜRÜ YAYINEVİ
Al-Arabiyye Lil Hayat 1 Öğrenci kitabı Cantaş
Al-Arabiyye Lil Hayat 2 Öğrenci kitabı Cantaş
Al-Arabiyye Lil Hayat 3 Öğrenci kitabı Cantaş
Al-Kavaid Al-Müyessere 1 Öğrenci kitabı Cantaş
Al-Kavaid Al-Müyessere 2 Öğrenci kitabı Cantaş
Al-Kavaid Al-Müyessere 3 Öğrenci kitabı Cantaş

İTALYANCA

KİTAP TÜRÜ YAYINEVİ
Espresso 1 Öğrenci kitabı ve Alıştırma kitabı Alma Edizioni
Espresso 2 Öğrenci kitabı ve Alıştırma kitabı Alma Edizioni
Espresso 3 Öğrenci kitabı ve Alıştırma kitabı Alma Edizioni

İSPANYOLCA

KİTAP TÜRÜ YAYINEVİ
Le Nuevo Ven Libro 1 Öğrenci kitabı ve Alıştırma kitabı Edelsa
Le Nuevo Ven Libro 2 Öğrenci kitabı ve Alıştırma kitabı Edelsa
Le Nuevo Ven Libro 3 Öğrenci kitabı ve Alıştırma kitabı Edelsa
Ek materyal kitabı 1-2 Alıştırma kitabı TÖMER


B. Kurslarda kullanılacak ana ders materyalleri ile yardımcı materyallerinin neler olacağı, ilgili dilin Merkez Birim Sorumlularının teklifi ile TÖMER Yönetim Kurulunca yeniden belirlenebilir.